Stockholm

Adoption

Adoption är ett väldigt brett begrepp och kan innefatta adoption av personer eller djur.

Det är en typ av familjebildning där en eller två personer adopterar en tredje person och ser hen som sitt barn. Det finns olika typer av adoption, till exempel nationell adoption, närståendeadoption, internationell adoption, transrasial adoption och samkönad adoption.

Nationell adoption innebär att adoptionen sker inom samma land som adoptivföräldrarna och adoptivbarnet bor i. Inom nationell adoption finns det en typ av adoption som kallas närståendeadoption. Ett exempel på detta är en person adopterar sin partners barn från ett tidigare förhållande.

Internationell adoption betyder att adoptivbarnet adopteras från ett annat land än adoptivföräldrarna bor i. Transrasial adoption är en typ av internationell adoption där adoptivbarnet inte har samma hudfärg eller etnicitet som sina adoptivföräldrar.

Samkönad adoption betyder att två personer med samma kön får adoptera ett barn. Det blev lagligt i Sverige blev det lagligt 2003.
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.