"Sossarnas skola har redan misslyckats"

- 23/06/2014, 18:26 -
Adam Agerbrink (M), riksledamot för Moderat Skolungdom

Adam Agerbrink (M), riksledamot för Moderat Skolungdom

"MSU kommer kämpa för att vinna valet åt Fredrik Reinfeldt och oss unga ännu en gång. Vi förtjänar en skola som är en hörnsten i integrationen", skriver Adam Agerbrink (M), riksledamot för Moderat Skolungdom.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Skolan är den absolutviktigaste delen för att vi ska ha en bra integration i Sverige. Det är genomskolan man skapar möjligheterna som ens föräldrar kanske inte hade och når sinapersonliga drömmar och mål. Samtidigt har resultaten i skolan sjunkit i mångaår. Detta vet vi sedan länge och här står ingen konflikt. Däremot finns entydlig konflikt i hur vi fortsätter ta skolan framåt. Den konflikten måste vivinna för integrationens skull.

Integration handlar om hurvi som människor fungerar med varandra och inte minst att kunna ta sig från Atill B. På många platser i Sverige, främst i de större städerna, fungerarintegrationen alldeles för dåligt. I innerstan är det inte ovanligt att detfinns unga som aldrig ens varit i vissa andra delar av staden. Det är som attdet finns olika städer - i en och samma stad.

Genom skolan kan vitillsammans motverka detta och gå framåt i stället för isär. Moderat Skolungdomhar ända sedan början kämpat för att skolan ska vara en plats dit unga vill gåoch skapa sig precis den framtiden man vill ha. Oavsett om man kommer frånKista, Syrien eller Mölnlycke ska bakgrunden inte spela någon roll utan detenda som verkligen är viktigt är vart man vill komma. Just därför är den här konfliktenså viktig för oss unga. Den handlar nämligen om vad som ska vara viktigt iskolan - bakgrunden eller framtiden?

Det fria skolvalet ser tillatt alla i en stad kan välja vilken skola man själv vill oavsett bakgrund. Mankan välja den som ligger närmast, den som kompisarna går på, eller skolan medjust den inriktningen man vill läsa. Men just den här möjligheten vill V, ochstora delar av S och MP ta bort. Ingenting kunde slå hårdare mot en så viktigdel av integrationen.

Efter att man tagit bort detfria skolvalet vill man fortsätta skolslakten genom att se till att alla defriskolor som vi unga i dag tar för givet försvinner. Enligt Skolverket gick 73028 elever på fristående gymnasieskolor innan sommarlovet. Det är alltså 73 028elever som oppositionen, med S i spetsen, vill skicka hem utan någon skola attgå tillbaka till.

Vi i MSU vill i stället gåframåt i tiden. Därför vill vi utveckla och stärka det fria skolvalet. Vi villse till att externa examinatorer rättar prov så att lärare har mer tid med osselever. Vi vill införa rätten att kunna överklaga orättvisa betyg för attminska stressen. Vi vill kämpa för att skolan ska fortsätta att gå mot att bliden platsen dit unga vill gå och skapa sig precis den framtid man vill ha.

Här står konflikten.Antingen så går vi framåt mot en skola med eleven och ungas möjligheter ifokus. Eller så går vi mot en skola där Stefan Löfven och Ibrahim Baylanbestämmer över både eleven och hens möjligheter.

MSU kommer kämpa för attvinna valet åt Fredrik Reinfeldt och oss unga ännu en gång. Vi förtjänar enskola som är en hörnsten i integrationen. För det är just detta som integrationhandlar om. Att kunna gå framåt tillsammans, i stället för isär och se till attbakgrunden inte spelar någon roll. Med våra idéer har vi lyckats visa att viverkligen tror på Sveriges unga. Där har Socialdemokraterna redan misslyckats.

Adam Agerbrink (M)
Riksledamot ModeratSkolungdom