Torsdag 26 Maj
Stockholm

Kristna Värdepartiet: "Barn utsätts för ovetenskapliga genusexperiment"

Annette Westöö, partisekreterare och riksdagskandidat Kristna Värdepartiet.
Annette Westöö, partisekreterare och riksdagskandidat Kristna Värdepartiet. Foto: Privat

"Kristna Värdepartiet vill vara en röst för de allra minsta. Vi vill att det som verkligen är barnens bästa ska få vara vägledande för samhället. Sverige ska inta barnperspektivet – på allvar!" skriver Kristna Värdepartiet.

Kommentera (93)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Mer om partiet

Kristna värdepartiet startades 4 januari 2014.

De kommer att bland annat jobba för att göra aborter olagliga samt stärka och stötta familjer.

Källa: kristnavardepartiet.se  

Sverige har gjort sig känt som ett föregångsland för barns rättigheter. Vi vill gärna ta den internationella ledarrollen på området. Vi lyfter stolt fram barnperspektivet, som säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn.

Men de vackra orden rimmar illa med den bistra verkligheten. I vårt land börjar varje liten pojke och flicka sin levnad med en period av total rättslöshet. Vi avlivar vart fjärde barn i mammas mage. Är det någon som på allvar tror att den syn vi har på barnet i början av hennes levnad, när hon som mest behöver skydd, inte skulle forma vår syn på henne under resten av livet? 

I Sverige förs också ett formidabelt krig mot familjen, och det är i förlängningen ett krig mot barnen. En av barnens mest grundläggande rättigheter är rätten till föräldrar. Det statliga systemet har tvingat in familjer i ett ekonomiskt ekorrhjul där mamma och pappa måste arbeta långa dagar för att kunna betala för att någon annan tar hand om de egna barnen. 

I förskolan, den som ska vara så pedagogisk och helt överlägsen de egna föräldrarnas omvårdnad, kan barn utsättas för ovetenskapliga genusexperiment. Det handlar inte om att låta barnen vara sig själva utan om ren manipulation. De naturliga gränserna mellan manligt och kvinnligt vill man medvetet sudda ut, vilket är ett slag riktat rakt mot barnens identitet. Är det någon som kommer att ta ansvar för den förvirring som genuslekstugan leder till?

Än allvarligare är att medborgarnas rättssäkerhet är hotad. Sociala myndigheter med för mycket makt och för lite kunskap orsakar djupt lidande genom okloka ingripanden. Det råder en öronbedövande tystnad i den politiska debatten kring den mängd av fall där barn uppenbart felaktigt eller på mycket lösa grunder skiljts från sina föräldrar med stöd av LVU. Föräldrar och barn som vill få sin rätt mot staten finner alltför ofta att de kämpar mot en oövervinnerlig maktapparat. Missförhållanden för barn i statens ”vård” hör tyvärr inte till en gången tid. Barn på behandlingshem kan t.ex. utsättas för en typ av isolering som vi inte ens utsätter grovt kriminella för. 

All forskning, all erfarenhet och vårt sunda förnuft visar på att barn behöver gränssättning och struktur för att formas till harmoniska individer. I Sverige tillåter vi emellertid att föräldrarnas och andra vuxnas auktoritet och inflytande alltmer kringskärs vilket leder till oro, dålig självkänsla och inte sällan psykisk ohälsa hos barnen. Vi tillåter att skolor förvandlas till en mardröm för barn, med en omgivning fylld av grovt språk, sextrakasserier och mobbning. Vi skapar en miljö där all kraft går åt till att överleva och som lämnar barnen både socialt och kunskapsmässigt orustade för ett liv efter skolan – allt för att de progressiva tänkarna på de pedagogiska institutionerna ska få fortsätta att använda våra barn som försöksråttor för sina verklighetsfrämmande teorier. 

Sanningen är den att i barnens förmenta paradis Sverige handlar allt om de vuxna. Vår önskan om en bekväm livsstil. Vårt krav på en fri sexualitet utan konsekvenser. Vår omogna progressiva experimentlusta. Våra politiska maktambitioner.  Vårt envisa fasthållande vid omhuldade moderna idéer oavsett hur många gånger de bevisas falska. 

Det räcker nu.

Kristna Värdepartiet vill vara en röst för de allra minsta. Vi vill att det som verkligen är barnens bästa ska få vara vägledande för samhället. Sverige ska inta barnperspektivet – på allvar!

Annette Westöö, partisekreterare och riksdagskandidat
Gullan Malmquist, styrelseledamot och riksdagskandidat 
Lars Borgström, styrelseledamot och riksdagskandidat
Margareta Sundbom, styrelseledamot och riksdagskandidat 
Bengt-Olov Söderkvist, styrelsesuppleant och riksdagskandidat
André Juthe, styrelseledamot och riksdagskandidat

Kristna Värdepartiet

........

LÄS MER: Kristna Värdepartiet: "En abort dödar en liten ofödd människa" 

Kristna värdepartiet: "Abortförespråkarnas argument håller inte" 

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (93)
Kopiera länk
Dela