Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"För den som vill ha 'förändring på riktigt' är SD ett dåligt val"

- 18/08/2014, 14:38 -
Jon Thorbjörnson och Anny Berglin, Vänsterpartiet.

Jon Thorbjörnson och Anny Berglin, Vänsterpartiet.

Privat/TT

"Inte nog med att de inte röstar för förändring, de röstar inte ens för frågor de själva driver", skriver Jon Thorbjörnson och Anny Berglin från Vänsterpartiet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Den11:e augusti stod Jimmie Åkesson, partiledare förSverigedemokraterna, på ett torg i Falkenberg och lovade att om SDfår makten kommer de se till att det blir ”förändring påriktigt”. Pensionärerna kommer få det bättre, de som jobbarkommer få det bättre och de arbetslösa kommer få det bättre.Kort sagt: alla kommer få det bättre. Men är det riktigt sant? Omvi är välvilliga och väljer att aktivt bortse från grupper som SDinte bryr sig om eller vill försämra för, såsom HBTQ-personer ochflyktingar, så är det ändå ingen vacker bild som skrapas framunder den populistiska fasaden.

Detär lätt för Sverigedemokraterna att kritisera regeringen och hävdaatt deras politik inte leder till någon förändring. Det är kanskeinte fullt lika lätt för dem att förklara varför de i så fallhar röstat för just regeringens förslag i 9 fall av 10 underhösten 2013? Det är inte precis någon nyhet att de väljer attrösta med Alliansen: under första året i Riksdagenröstade SD i 85 procent av fallen för samma alternativ som deborgerliga partierna när partiet befann sig i vågmästarställning.Andra året hade den siffran ökat till 88 procent och tredje åretvar siffran 86 procent. Hur förklarar SD det, när Allianspolitikentydligen är så dålig? Hur förklarar SD det, när de påstår sigvara ”den riktiga oppositionen”?

Och hur förklarar Sverigedemokraternaatt de säger sig arbeta för pensionärernas rättigheter ochekonomiska situation, när de röstat mot ett förslag från S, V ochMP om att pension inte ska beskattas hårdare än lön? Är det intelite konstigt att rösta så i Riksdagen, när man säger att man skadriva frågan om beskattning av pension och säger sig viljaåstadkomma ”förändring på riktigt”?

Vadgäller att förbättra för de som har arbete så har SD röstatemot flera förslag som skulle stödja arbetstagare, de har ocksåkrävt fler undantag från turordningsreglerna i LAS. SD har ocksåröstat emot att FAS 3 ska läggas ner. Hur var det nu, skulle deinte värna både de med och de utan arbete?

Jimmie Åkesson stodockså på torget i Falkenberg och sa att SD kommer arbeta för attalla ska ha rätt till heltid. Även detta har de röstat emot iRiksdagen. För att inte tala om att Åkesson lyfte kvinnors hälsasom ett viktigt jämställdhetsproblem och påstod att han, tillskillnad från feminister, tar detta på allvar. Konstigt är det dåatt hans eget parti har röstat emot ett förslag som krävde attarbetsskadeförsäkringenskulle göras mer jämställd, något som vore väldigt positivt dåkvinnors arbetsskador idag inte omfattas lika hög grad som männens.

Detär lätt att stå på ett torg i Falkenberg och lova olika saker.Det är uppenbarligen inte lika lätt att rösta för att de sakernaska bli verklighet. För den som vill ha ”förändring på riktigt”tycks Sverigedemokraterna vara ett riktigt dåligt alternativ. Intenog med att de inte röstar för förändring, de röstar inte ensför frågor de själva driver.

Jon Thorbjörnson, VänsterpartietHalland
Anny Berglin,Vänsterpartiet Halland