Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Tala klarspråk – Ni förbjuder valfriheten"

Rebecca Weidmo Uvell, Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt

Rebecca Weidmo Uvell, Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt

Privat/TT

Debatt | 29/08/2014 10:25

"Stå för er politik åtminstone. Sluta hyckla och ljuga för väljarna. Ni vill inte ha privata företag i välfärden, vi har fattat det", skriver Rebecca Weidmo Uvell.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Tre partier går till val på attförbjuda vinster i välfärden: Miljöpartiet, Vänsterpartiet ochFeministiskt Initiativ. Men eftersom de vet att nio av tio väljarevill ha kvar valfriheten är tyvärr den här valrörelsen nerlusatmed medvetna halvsanningar, dubbelmoral och prat om att valfriheteninte är hotad.

Varför kan ni inte stå för denpolitik ni faktiskt vill genomföra, oavsett vilka konsekvenser denfår? Det är ohederligt och skapar politikerförakt och luradeväljare.

Ett mycket bra exempel på detta är endebatt som förts på DN Debatt sen senaste veckan. Den inleddes aven gemensam artikel mellan Miljöpartiet och FeministisktInititativ, med rubriken ”Vitalisera välfärden medvinstbegränsande bolag”. De skriver att ”…. huvudprincipen skavara att välfärden bedrivs i offentlig regi men vi ser också attdet finns utrymme för andra driftsformer som kooperativ och vissaformer av privata företag”. De skriver också att ”….vinsternagår tillbaka till välfärden och inte försvinner ner iriskkapitalbolag och ägares fickor”.

Sedan gör de en stor genomgång avSVB-bolag är – bolag med särskild vinstbegränsning därutdelning är tillåtet men begränsat till statslåneräntan plus enprocent. Statslåneräntan ärför närvarande 1,43 %. Tesen här är att SVB-bolag ska utgöraett av de privata alternativen.

Passande nog glömmer de att nämna attdet bara finns 45 SVB-bolag i Sverige sedan bolagsformen infördes2006. Det blev en flopp. Och varför SVB inte är lösningen finnsatt läsa i en rapport som Sektor Tre släppte 2013, som ingen i de tre partierna verkar ha läst.Inom vården finns 11 000 aktiebolag och två SVB. Eller fanns, ettav dem begärdes nyligen i konkurs av fackförbundet Kommunal då kvaliteten har brustit, löner intebetalats ut och skatteskulden växer. Skälet till varför SVB floppar är att ingen vill investera i ett bolagdär man bara tar en risk och inte får någon avkastning påpengarna (som exvis ränta på banken är). De går heller inte attsälja och det är också svårt att få banklån då banken inteheller kan riskera att inte få tillbaka pengarna. Ingen vill heltenkelt vare sig starta ett SVB eller byta bolagsform frånaktiebolag.

Av de 11 000 företag som finns iexempelvis vården har 10 422 bara 0-19 anställda. De är små,många äger bara en verksamhet. När man startar ett företag tarmånga banklån, vissa belånar till och med sina privata bostäder.Om de inte lyckas driva företaget i tar banken i det läget husetoch företagaren blir hemlös. De tar alltså en risk. För att dettror på sitt företag. Lånen ska betalas med såväl amorteringaroch räntor och dessa betalas först, innan företagaren själv kanta ut lön. Finns de anställda får de lön först. Allra sistkommer företagaren själv. Många kan inte ta någon lön allssjälva första året, de lever på besparingar och/eller partnern.Och du är alltid i tjänst, för att du ansvarar för allt. Glömatt kunna vara sjuk eller ledig, du måste ändå svara i telefonenoch jobba. När företaget äntligen börjar generera lite vinst kandu få tillbaka lite av pengarna du satsat och löner du inte kunnatta. Det är det som är aktieutdelningen. Ersättning för risker,uteblivna löner, semestrar, helger på jobbet. Och det är alltsådetta som ska förbjudas.

En av artikelförfattarna, Lotten Sunnafrån FI, har egen erfarenhet av såväl företagande som välfärden.Hon äger nämligen själv flera aktiebolag. Hon och hennes man ägerSunnanet AB, som i sin tur äger flera företag – Ulfshyttan AB somdriver ett HVB-hem och ett fastighetsbolag, vars enda verksamhet äratt hyra ut lokalerna till hemmet för en miljon kronor per år, ettsmart affärsupplägg. Hemmets intäkter är alltså skattemedel förde missbrukare som vårdas där, varje plats kostar mellan 2000 och 7000 kronor per dygn beroende på kommun etc.

Sunna har tagit regelbundna utdelningarfrån såväl fastighetsbolaget som av HVB-hemmet, på flera hundratusen kronor per gång. Men nu har de sålt företaget. Till Team Olivia, en koncern med 8 000 medarbetare. Sompassande nog ägs av riskkapitalbolaget Procuritas. När jag frågade om köpesumman vill hon inte svara.Varför hon exempelvis inte gjorde om sitt AB till ett SVB som honvill tvinga alla övriga 11 000 företag kunde hon inte svara påheller.

Förmodligen för att inte heller honfaktiskt tycker att SVB är en attraktiv företagsform. För jag ärövertygad om att Sunna tagit massa risker när hon startadeföretagen, att hon fått jobba betydligt hårdare än när hon varanställd och för i början mindre eller ingen lön. Hon harframgångsrikt lyckats bygga upp ett vinstdrivande företag och nudessutom sålt det för en okänd summa pengar. Jag tycker att såvälhon, som alla andra företagare, självklart ska kunna få tillbakasina pengar. Få betalt för sitt slit. Tur att hon hann säljaföretaget till riskkapitalbranschen innan hennes parti förbjuderdet.

Det är nämligenproblemet här. Att Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet ochVänsterpartiet samtliga går till val på att förbjuda såvälaktiebolag, som vinster och aktieutdelning i välfärden. Samtidigtlåtsas de att detta bara kommer att innebära att 11 000 företagautomatiskt omvandlar sig till floppen SVB eller ”tas över” avkommuner. Fast det givetvis innebär att valfriheten försvinner.

Stå för er politik åtminstone. Slutahyckla och ljuga för väljarna. Ni vill inte ha privata företag ivälfärden, vi har fattat det. Och det här innebär att ni ocksåsamtidigt förbjuder bort valfriheten. En valfrihet nio av tiosvenskar verkligen gillar och vill ha kvar.  

Rebecca Weidmo Uvell

Håller du med?