Onsdag 28 Sep
Stockholm

Lärarstudent: "Vi ska skapa morgondagens antirasister"

Lina Holmqvist
Lina Holmqvist. Foto: Privat

"I dag går jag sista året på lärarutbildningen och är enormt redo att komma ut i skolan och skapa framtidens antirasistiska medborgare", skriver Lina Holmqvist.

Kommentera (50)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Lina Holmqvist är 26 år och studerar till samhällskunskaps- och historielärare på Malmö Högskola.

Jag har alltid ansett att läraryrket är ett av demest betydelsefulla uppdragen som finns i världen. Det var därför jag bestämdemig för att bli lärare när jag var 17 år. För fyra år sedan började jag studerapå lärarutbildningen. Samma höst kom Sverigedemokraterna in i Sveriges riksdag.

Det var många som sa att det bara var missnöjda vitaäldre män på landsbygden som har röstat på Sverigedemokraterna. De är ingethot, de kommer inte påverka vårt samhälle sa många då. Sedan dess har rasisteroch nazister demonstrerat och härjat fritt på våra gator. De hotade enantirasistisk demonstration i Kärrtorp och de knivhögg feminister ochantirasister under ett kvinnodagsfirande i Malmö. I Europa får rasister,nazister och fascister mer och mer makt i parlamenten. Igår fick de större makti vårat parlament när de fick 13% i Sveriges riksdagsval. Listan kan göraslängre, men allt det vet ni redan. 

Vilka är dessa människor som hyser ettsådant hat mot allas lika värde och mänskliga rättigheter? Är det fortfarandebara de vita medelåldersmännen på landsbygden som är missnöjda? Nej, när 13% avSveriges befolkning har röstat på ett parti som har ursprung ur fascistiska ochnazistiska organisationer så är inte bara rasismen någonstans där borta, den ärhär mitt bland oss.

Det är här som läraryrkets otroligt viktiga uppdragkommer in. Lärarnas uppdrag är att utbilda och fostra dagens ungdomar som ärmorgondagens framtid. Jag vet att alla ni lärare där ute arbetar hårt varjedag, att ni går på knäna med låga löner och har stora administrativa bördor. Nihar långa arbetsdagar och ni stressar över att alla era elever ska bli godkända.Ni är fantastiska och ni har världens viktigaste jobb.

Det land vi vaknar upp till i dag kräver att vilärare måste ta vårt uppdrag på största allvar. Vi måste arbeta hårt med dendemokratiska värdegrund som ska genomsyra allt arbete vi gör, varje dag. Dethandlar om att varje dag arbeta med mänskliga rättigheter, allas lika värde ochvisa att kärleken alltid vinner över hatet. Framförallt måste vi lära dem attdet inte finns något ”vi och dom”. Det finns bara vi. Vi bor på jordentillsammans, vi är här tillsammans för att förvalta den inte för att hata ellerstänga ute vår granne.

Men allt detta vet du ju redan, viktiga lärare. Jagvill bara peppa er alla att fortsätta kämpa för de demokratiska värdena och attni är så fruktansvärt viktiga för Sveriges framtid och det samhälle vi ska levai. I dag går jag sista året på lärarutbildningen och jag är enormt redo att kommaut i skolan och vara en del av Sveriges lärarkår som skapar framtidensantirasistiska demokratiska medborgare som förstår innebörden av mänskligarättigheter. 

Lina Holmqvist, lärarstudent

Har lärarna ansvaret för att barnen får de rätta värderingarna?
Tack för din röst!
Kommentera (50)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.