Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Det är svårt att föra en ansvarsfull skolpolitik med en alliansbudget"

- 12/01/2015, 17:23

Privat

"Du, Lars Beckman, företräder en allians som inte prioriterar det som verkligen gör skillnad"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Hej Lars Beckman, vi läste att du hade lite undringar kring hur Gustav Fridolin ska lösa problemen i skolan. Tydligen tyckte du inte att han hade gjort speciellt mycket för att fixa skolan.

Här kommer en kort förklaring så att även du förstår vad det är som händer:

Den 4/3 presenterade nuvarandeutbildningsminister Gustav Fridolin en rad åtgärder för att allabarn och elever ska få stöd i tid, för att lärare ska värderashögre än idag och för att skapa ett jämlikt skolsystem. Dessavar och är förändringar som är absolut nödvändiga för att vändautvecklingen i den svenska skolan. Dettavar förändringar som skulle kunna påbörjas under mandatperiodenshundra första dagar. Ett skarpt mål, ett mål att utvärdera idag –100 dagar senare.

Den 22/10 presenterade den rödgrönasamarbetsregeringen sitt budgetförslag. För skolans del innebar detlångtgående satsningar på flera av de områden som såvällärarprofession som elever, genom sina respektive organisationer,har efterfrågat. Det är rimligtvis utifrån detta somsamarbetsregeringens första 100 dagar vid makten bör utvärderas.Låt oss således titta på regeringens budgetförslag gällandeskolan.

För att säkerställa tidigt stödtill elever föreslogs i 100-dagarsplanen enreglering av förskolans gruppstorlekar, enläsa-skriva-räkna-garanti, enkolbibliotekssatsning och en satsning på estetiska ämnen– samtliga punkter tillmötesgicks i regeringens budget.

För en uppvärdering av lärarnaföreslogs i 100-dagarsplanen en nationell rekryteringsstrategi, ettintroduktionsår för nyexaminerade lärare och höjda lärarlöner –samtliga punkter tillmötesgicks i regeringens budget. För en avnyckelfrågorna, höjda lärarlöner, avsattes 3 miljarder kronor perår från 2016.

För ett jämlikt skolsystem föreslogsi 100-dagarsplanen en skolkommission, högskolebehörighet församtliga gymnasieelever och att arbetet med attrensa den svenska skolan från vinstjagande huvudmän. – samtligapunkter tillmötesgicks i regeringens budget eller iregeringens uppgörelse med Vänsterpartiet.

Den 2/12 stod det klart att Alliansen,med Sverigedemokraternas aktiva stöd, fällt regeringensbudgetförslag och därigenom, åtminstone tillfälligt, stoppatflera av de satsningar som den svenska skolan så väl behöver. Frånlärarnas två fackliga organisationer möttes detta bland annat meden gemensam vädjan om att inte offra regeringens satsningar påläraryrkets attraktionskraft för det politiska spelets räkning.Det du i din debattartikel vill utmåla som orealistiskavallöften stod i själva verket i startgroparna för att sjösättas,men blockerades av Alliansen och Sverigedemokraterna. Det är svårtatt bedriva en ansvarsfull och progressiv skolpolitik på enalliansbudget.

Den 27/12 kallade samarbetsregeringenoch allianspartierna till gemensam pressträff.Decemberöverenskommelsen presenterades och vi blev varse om trepolitiska områden där breda uppgörelser skulle sökas. Skolan vardessvärre inte ett av dem, trots att det rören av viktigaste framtidsfrågor. Där det nu hade krävtsbreda satsningar som inneburit goda förutsättningar och långsiktigaspelregler för landets lärare och skolledare gav Alliansen beskedom att regeringsskiften även i framtiden kan innebära radikalakursförändringar i en skola där eleverna alltid är de som drabbashårdast i friktionen mellan två system. 

Du, Lars Beckman, företräderen allians som inte prioriterar det som verkligen gör skillnad.Trots ett kompakt motstånd från lärare, elever, en majoritet avberörda remissinstanser och en samlad forskarkår klamrar de sigfast vid kosmetiska åtgärder som att betygsätta tioåringar. Denrödgröna samarbetsregeringen står redo för att fördjupa detsektorgemensamma samarbetet för svensk skola, där reformer är välförankrade i forskning och profession. Dörren står öppen förallianspartierna att också ta sitt ansvar för att vändautvecklingen.

Vi hoppas att du känner dig lugnare nu!

MarkusMattila,
(S)-märktopinionsbildare och debattör
MarkusLindgren,
Utbildningspolitisktalesperson Miljöpartiet Västmanland

Tror du att Fridolin kan fixa skolan?