Tisdag 18 Maj
Stockholm

"Vi behöver en reform som tar avstånd från extremisternas förvridna syn på islam"

Jaafar Al-Jabiri (C): "Ja, Francois Hollande och många andra ickemuslimer har fördömt generalisering av muslimer, och muslimer har tagit avstånd, men nu krävs det handlingar"

Kommentera (50)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Efterterrorattacken som riktades mot Charlie Hebdo, som ledde till att 12oskyldiga miste livet, sade Frankrikes president Francois Hollandeatt dessa fanatiker inte har någonting att göra med religionen islam. Hansade även att man måste skilja mellan terroristerna som enskildapersoner och islam som religion för att kunna upprätthålla värdenai den franska staten.

Denfranske presidenten försökte med sitt uttalande att bromsaislamofobins framfart i Frankrike och Europa. Men räcker Hollandesuttalande för att frikänna muslimerna från terrordådet? Ska viåterigen lyfta upp de gamla klassiska slagorden om att dessaextremister varken representerar islam eller muslimer? Ska vi lyftafram att polismannen som sköts kallblodigt också var muslim?

Hollandehar sagt sitt, men vad säger muslimer? Och om vi nu fördömerterrordådet, vad är nästa steg efter det?

NärCharlie Hebdo återpublicerade karikatyrerna på profeten Mohammed,som en dansk tidning publicerat innan, samlades miljontals människorfrån Pakistan till London och alla länder där emellan för attprotestera mot karikatyrerna. I Irakkriget 2003 samlades miljontalsmänniskor också, från bland annat Europeiska länder, för attprotestera mot kriget. Varför ser vi inte lika många muslimer sommanifesterar och fördömer terrordådet i Paris?

Människordödas varje dag runt om i världen, speciellt i vissa områden iMellanöstern, där antalet som dödas per dag inte enkelt räknasihop för hand.

Hadejag bott i de länder som drabbas av den dagliga terrorn hade jaginte reagerat så mycket över terrorattentatet i Frankrike. Jag hadeinte reagerat något speciellt när det i media uppges att offrethade kränkt gärningsmannen.

Detär solklart för mig att det inte finns ett samband mellan islam somreligion och terrorism. Dock så tycker jag att det finns ett starktsamband mellan salafismen och terrorism.

Detär sedan länge då salafismen, med hjälp av oljeshejker, tagitöver representationen för islam från de traditionella islamiskaskolorna.

Salafisterlyfter upp fundamentalistiska läror som tillåter dödandet, rånoch slaveri av icke muslimer och ickepraktiserande muslimersamt troende muslimer som inte håller med dem. Under profetensfödelsedag, som är förbjudet att fira enligt salafisterna,uppmanade jag med flera runt om i landet att förnya ocheffektivisera den islamiska predikan och ta tillbaka presentationenav islam från salafismen. Detta kan inte åstadkommas utan utbildadeimamer som vågar uttala sig.

Mångaimamer i Sverige har tyvärr blivit ett verktyg för salafismensmatvrak. På de traditionella islamiska universiteten i Azhar, Qom ochNajaf, tar det många år av heltidsstudier och forskningsarbeten föratt man ska få kalla sig själv för lärd, en fullständig islamiskimam och få uppdragen som många imamer får här i våra svenskamoskéer. I salafiskolor pratar vi om ett par år avfundamentalistiska läror, förbud mot allting som inte fanns ellerutövades på Profetens tid och Jihad mot alla som inte håller med.

Människor gillar alltid den korta vägen, och det gör imamerna med.Dessa imamer är de som borde och bör uttala sig i dessa dagar,oavsett om det är innanför eller utanför moskén. Men deras salafilära gör det svårt för dem, för att enligt salafismen så handlardet om att svika den islamiska sidan och i stället välja västvärldens sida,vilket leder till att man bli kallad för en vilseledd imam somvilseleder folk och som sviker Islam.

FrånSomalia och AlShabab, till Nigeria där Boko Haram harblicken vänd mot Kamerun, Niger och Tchad. Till Libyen, där Ansaral-Sharia och ett tiotal andra rörelser är kopplade till AlQaida och IS. Till Egypten och Saraya Bait AlMaqdes. Till Jemen, där AlQaida är starka. IS i Irak och AlNusra Fronten i Syrien. Samt talibanerna i Afghanistan ochPakistan. Alla dessa krig som främjar brutaliteten erbjuder enbred arena för tillväxt av extremism. Och vilseleder unga muslimeri västvärlden.

Detfinns inte någon enskild organisatorisk koppling mellan alla dessarörelser, men det som förenar dem är en religiös ideologi ochdess lära är nästan densamma oberoende av vilket brott man vill begåefter att man har läst en bok som legaliserar det. Denna spridning av dessa rörelser gör det omöjligt att kunna bekämpa extremismen enbart genom militäriskt krig.

Sålänge dessa rörelser påstår sig tillhöra Islam med salafismensom grundtro, måste det till en religiös revolution inomIslam för att bli av med de idéer och texter som helgats i århundradenoch har blivit en källa till oro för hela världen. Dennarevolution innebär först och främst att ersätta salafiläran medden sanna islamiska läran som profeten Mohammed förespråkade.Nämligen jämställdheten, som tänderna på en kam. 

Citatfrån profeten Mohammed som “En arab är jämställd med en ickearab, och den goda handlingen är den som avgör vilken av de ärbättre än den andra”, “En stark man är inte en bra brottare,en stark man är den som kan hålla sig undan från att göranågon/något illa vid ilskan” bör tas upp och praktiserar likamycket som verser från Koranen som (18:29) "Sanningenfrån er Herre [framstår nu klar och tydlig]; låt därför den trosom vill tro, och låt den förneka tron som vill förneka den."

Detta innebär i praktiken att vi måste omvärdera de extrema texter som ofta betraktas som heliga, trots att de i själva verket inte är mer änbrutala tolkningar som var och är skrivna för att gynna extremisternasintressen.

Tyvärr kommer inte några rader i sociala medier att räcka till attfrikänna Islam och muslimerna från de kommande terrordåden. Attfördöma räcker inte, det som behövs är enreform som börjar med moskéerna runt om i landet. Vi behöver en reform som tar avstånd från extremisternas förvridna syn på delar av religionen islam. 

Ja, Hollande och mångaandra ickemuslimer har fördömt generalisering av muslimer, och muslimerhar tagit avstånd, men nu krävs det handlingar.

JaafarAl-Jabiri,
Centerpartist, skribent på MellanÖsternbladet (MÖB) och aktiv motståndare till extremism och islamofobi

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (50)
Kopiera länk
Dela