Stockholm

Jehovas Vittnen

Jehovas vittnen är ett kristet samfund med distinkta skiljelinjer från generellt kristna trossatser. På hebreiska används Guds namn med de fyra konsonanterna JHVH som på svenska uttalas Jehova.


Rörelsen har sitt ursprung i USA under 1870-talet och huvudorganisationen är Sällskapet Vakttornet som har sitt säte i Brooklyn, New York, det är den som framställer de teologiska och organisatoriska åsikter. Enligt samfundets egna statistisk hade det i september 2016 cirka 8,3 miljoner medlemmar, med dessa räknas aktiva medlemmar som missionerande och inte inaktiva sympatisörer.


Jehovas vittnen anser sig vara bibeltrogna och använder sig av sin egen bibelöversättning. Dess medlemmar anser sig inte “vara en del av världen”, den samlade mänskligheten och rådande världsordningen då de anser den vara omoralisk och styrd av Satan. Enligt samfundet är domedagen nära och det är välkänt för missionerande genom dörrknackningar och tidningsutdelning om det. De vägrar vapen, blodtransfusioner och firar inte högtider som exempelvis jul.


Samfundet har fått kritik för sina bibelöversättningar, läror, deras hantering av sexuella övergrepp på barn och att de utövar tvång på sina medlemmar, vilket avfärdas av samfundets ledare.


Jehovas vittnen har bland annat i svensk lagstiftning beskrivits som en sekt.


Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.