Onsdag 29 Sep
Stockholm

Ja till räddningsplan kan dröja

Nu tror ledamöter att räddningspaketet för finanssektorn kan dröja.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Medan hela världen väntar på resultatet fortsätter den amerikanska kongressen förhandlingarna om räddningspaketet för finanssektorn. Vita husets hopp om en uppgörelse denna vecka sätts i fråga.

Beskedet om räddningsplanen på 700 miljarder dollar fick börserna att rusa i fredags, som Nyheter24 tidigare skrivit om.

Invändningarna bland kongressens ledamöter var många. En del protesterade mot att skattebetalarna ska rädda storbankerna ur en kris de själva försatt sig i. Andra befarade att regeringen nu får alltför stor makt över finansmarknaden och att planen ska leda till ett gigantiskt budgetunderskott.

Regeringen är angelägen om att nå en snabb uppgörelse för att lugna marknaderna, men flera ledamöter gjorde klart att de inte tänker låta sig stressas.

Demokraternas ledare i senaten Harry Reid sade att hans partikamrater erkänner behovet av att snabbt stabilisera finansmarknaden och lösa bolånekrisen, men kallade regeringens räddningsplan för "en startpunkt".

– Bushregeringen har uppmanat kongressen att anta räddningsplanen utan egentlig debatt eller försök till förbättringar. Det kommer inte att ske, slog Reid fast.

Demokraterna vill ha eftergifter i utbyte mot att anta planen: att den ska omfatta hjälp till skuldtyngda husägare, att ersättningar till chefer i de bolag som omfattas ska begränsas och att den statliga insynen ska öka.

Även bland republikanerna finns motstånd mot att snabbt anta regeringens förslag.

TT/Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela