Måndag 19 Apr
Stockholm

Starkt stöd för hög skatt

53 procent av svenskarna vill ha högre skatt för dem som har hög lön. 60 procent vill ha bort skillnaden mellan dem som jobbar och de som inte jobbar.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En majoritet av väljarna är positiva till höjd skatt för dem som har höga inkomster. Det framgår av en opinionsundersökning som Novus Opinion gjort på uppdrag av Dagens Industri.

53 procent av väljarna tycker att de som tjänar över 40 000 kronor i månaden bör betala mer i skatt än de gör i dag.

Jobbskatteavdraget, som är särskilt utformat för att gynna bara dem med jobb, är inte rätt sätt att sänka skatter, enligt väljarna.

60 procent tycker, enligt DI, att det är dåligt för Sverige att de som jobbar betalar lägre skatt än de som inte jobbar.

Bara 27 procent tycker att skatteskillnaden mellan dem som jobbar och övriga - sjuka, arbetslösa och pensionärer - är bra för Sverige.

Däremot är väljarna negativa till en återinförd förmögenhetsskatt. 43 procent tycker att det vore dåligt om den återinfördes, mot 37 procent som tycker att det vore bra.

Kommentera
Kopiera länk
Dela