Tisdag 20 Apr
Stockholm

Åsiktsregistrering på Försäkringskassan

Nu ska det undersökas om de anställda på Försäkringskassan delar myndighetens värderingar. Facket tycker att idén är "obehaglig".

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I en enkät som skickas ut till de anställda på Försäkringskassan får de bland annat frågan om de tycker att regelverket är legitimt och om deras värderingar stämmer överens med myndigheten.

– Man låter påskina att statstjänstemäns politiska hemvist eller grundläggande värderingar påverkar besluten. Och det tycker jag är väldigt oroväckande, säger Annette Carnhede, ordförande för fackförbundet ST, till Dagens Nyheter.

Enkäten är en del i ett forskningsprojekt från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, som är Försäkringskassans tillsynsmyndighet.

– Det här projektet syftar till att studera effekten av handläggarens roll i sjukskrivningsprocessen och det är något som är outforskat, säger Pathric Hägglund, projektledare på ISF.

Ett annat problem är att det inte verkar finnas någon plan för hur materialet ska användas.

– Jag tycker det är obehagligt att man ska undersöka värderingar och åsikter hos statstjänstemän, och det blir inte bättre av att man inte riktigt vet vad man ska använda resultatet till, säger Annette Carnhede till Dagens Nyheter.

Varken civilminister Stefan Attefall eller socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har valt att kommentera uppgifterna eftersom de anser att det inte är en politisk fråga.

Kommentera
Kopiera länk
Dela