Måndag 26 Jul
Stockholm

Om en vecka lättas restriktionerna – men bara om dessa 5 mål uppnås

Regeringen planerar att lätta på Sveriges coronarestriktioner den 1 juli.
Regeringen planerar att lätta på Sveriges coronarestriktioner den 1 juli. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Claudio Brescian /TT.

Idag är det en vecka kvar till den 1 juli, då Sverige förväntas kunna lätta ännu mer på coronarestriktionerna. Men det finns fem kriterier som behöver uppnås för att man ska kunna öppna upp som planerat.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Om en vecka, den 1 juli, planerar regeringen och Folkhälsomyndigheten att kunna lätta mer på coronarestriktionerna i Sverige. Det handlar om steg två av fem i regeringens plan för att öppna upp samhället. 

Vad som förväntas ändras från 1 juli, enligt Folkhälsomyndigheten

  • Fler deltagare tillåts på privata sammankomster och offentliga tillställningar. Inomhus tillåts 50 deltagare, med sittplats upp till 300 deltagare. På arrangemang utomhus med sittplats föreslås 3000 personer per sektion.
  • Serveringsställens öppettider förlängs ytterligare, och maxantal samt regler om avstånd mellan sällskap på uteserveringar tas bort.
  • Folkhälsomyndighetens råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet tas bort i sin helhet.
  • Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men FHM understryker att det fortfarande är bättre att ses utomhus.
  • Möten inom föreningar får hållas, om man undviker trängsel. 

Kraven för att samhället ska kunna öppna

Men för att man ska kunna lätta på restriktionerna behöver smittoläget i Sverige vara under kontroll. Det finns även krav på att sjukvården inte ska vara för belastad. 

Dessa krav behöver uppfyllas för att regeringen ska lätta på restriktionerna:

  • Fler än hälften av alla personer över 18 ska ha fått en dos vaccin mot covid-19.
  • Utvecklingen i smittspridningen ska ha varit stabilt nedåtgående i minst två veckor.
  • Incidensen över 14 dagar, det vill säga hur många smittofall som anmäls, ska ligga under 200 bekräftade fall per 100 000 invånare.
  • Färre än 300 patienter vårdas för covid-19 i slutenvården.
  • Färre än 70 patienter på intensivvårdsavdelningen. 

Hittills har några av kraven uppfyllts. Till exempel är 14-dagarsincidensen, enligt den senaste statistiken, på 65 fall per 100 000 invånare. Dessutom har över hälften av den vuxna befolkningen fått minst en vaccindos. 

Tegnell: "Inte långt ifrån"

Statsepidemiolog Anders Tegnell ser positivt på smittspridningens nedgång och tror att den kommer fortsätta minska. 

– Än så länge är det en stabil smittspridning och det tror vi kommer att fortsätta. Men det är därför vi lägger de slutgiltiga besluten så sent som möjligt, för att vi ska känna oss säkra och inte behöva backa. Vi ska känna oss trygga med att gå in i nästa nivå, säger han till Aftonbladet.

Tegnell tror därmed även att man kommer kunna släppa på restriktionerna 1 juli, som planerat, om läget fortsätter som det ser ut nu. 

– Jag tror inte vi är speciellt långt ifrån. Vi kommunicerar det när vi känner oss trygga med att vi är på väg dit, säger Anders Tegnell till Aftonbladet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela