Stockholm

Graviditetssjukdomar kan ge hjärtproblem

Komplikationer under graviditeten ökar risken för kvinnor att senare utveckla hjärt-kärlsjukdomar, visar en studie från Hjärt-Lungfonden. Arkivbild.
Komplikationer under graviditeten ökar risken för kvinnor att senare utveckla hjärt-kärlsjukdomar, visar en studie från Hjärt-Lungfonden. Arkivbild. Foto: TT

Komplikationer under graviditeten ökar risken för kvinnor att senare utveckla hjärt-kärlsjukdomar, visar forskning från Hjärt-Lungfonden.


Fakta: Studien

Swedish Cardiopulmonary bioimage study (Scapis) är en befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor.

30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år har på universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover mellan 2013 och 2018. Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om levnadsvanor har genomförts.

Syftet är att inhämta information om sjukdomarnas uppkomst.

Källa: Hjärt-Lungfonden

"Vår studie visar att vissa komplikationer under graviditeten leder till en högre risk för kvinnan att drabbas av kranskärlssjukdom i övre medelåldern", säger Sofia Sederholm Lawesson, överläkare på hjärtkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, i ett pressmeddelande.

I studien ingick kvinnor mellan 50 och 64 år som fött minst ett barn. De fyra graviditetskomplikationerna som studerades och som visade ökad förekomst av kranskärlssjukdomar var: Graviditetsdiabetes, graviditetsrelaterat högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och att föda en bebis som inte vuxit enligt normalkurvan under graviditeten.

"För att minska risken att dessa kvinnor utvecklar hjärt-kärlsjukdom på sikt är det viktigt att de regelbundet kontrollerar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, såsom blodtryck, blodsocker och kolesterol", säger Lawesson.

Det starkaste sambandet sågs hos de som haft graviditetsrelaterat högt blodtryck eller havandeskapsförgiftning.

Forskningen bygger på data från 10 528 kvinnor i befolkningsstudien Scapis.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.