Vattenfall skövlar tyska byar

- 07/10/2008, 11:16 -

Svenska Vattenfall jämnar tyska byar med marken. Allt för utvinningen av brunkol.

Vattenfalls dödslista blir längre. Inget får stå i vägen för utvinningen av brunkol. Det handlar om en av svenska Vattenfalls utländska affärer - det tyska brunkolet. Trots att det finns andra energialternativ har bebodda byar jämnats med marken i flera år, på uppdrag av svenska Vattenfall.

– Pengarna regerar världen. Vårt öde bestäms långt borta i Sverige, säger Margot Dammaschke i Schenkerndöbern till ETC.

Vattenfalls strategi är att få större plats på utländska marknader. Man har redan flera miljoner elköpare bara i Tyskland. Man tar inte bara plats som elförsörjare utan också "byrivare" och "folkförflyttare" menar SVT:s Uppdrag granskning.

Kulturminnesmärkta byn Horno, i östra Tyskland, är bara ett exempel på kolutvinningens konsekvenser. Redan på DDR-tiden var man ute efter Horno eftersom brunkolreserverna var rika. Och än i dag ska det som står i vägen för industrin bort.

Man raderar ut byar, odlingsmarker, kyrkogårdar och arvegods och människors historia. Byn Horno i sydöstra Tyskland blev Neu-Horno 2003 några kilometer söderut. Det var en kompensation till byns invånare.

Men byborna vill se fruktträden blomma och kunna besöka platser från barndomen.

– Det som saknas är väl själen eftersom allt är så nytt. Men jag känner att jag sakta men säkert kommer till ro. Jag måste det, det finns ingen väg tillbaka, säger den tidigare Horno-bosatta Dörthe Stein till DN.

Vattenfalls vd Lars G Josefsson sa i en intervju med SVT:s Uppdrag granskning 2005 att företaget inte kunnat påverka utvinningsplanerna, detta trots att man är gruvägare.

Bara i östra Tyskland släpper Vattenfalls anläggningar ut mer koldioxid än hela Sverige, uppger Uppdrag granskning. Sedan 1924 har omkring 136 byar helt eller delvis raderats ut i Tyskland. Det berättar en permanent minnesutställning, anordnad av Vattenfall bland andra, enligt DN.

Fler byar står inför samma situation som Horno. Tyska Atterwasch, Kerkwitz och Grabko i kommunen Schenkendöbern riskerar att offras för brunkolet, enligt ETC.

Frågan är om brunkolet, som räknas till en av de mest förorenande av alla energikällor, är det bästa miljöalternativet?

– Det är kortsiktigt och korkat. Kolet har ingen framtid. Den ligger i stället i den alternativa energin och vi har alla möjligheter att producera sådan här i Brandenburg. Vi kan lätt bli självförsörjande på energi och behöver inte brunkolet. Det är bara Vattenfall som behöver det för att exportera och göra vinster, sa Peter Jeschke, borgmästaren i Schenkendöbern, till ETC.

Vattenfall, som utger sig för att vara ett företag med miljöansvar, har en kraftigt ifrågasatt pilotanläggning - "Schwarze Pumpe" - som fångar in koldioxiden och lagrar den under jord. Anläggningen invigdes den 9 september med närvaro av bland annat Lars Leijonborg, skriver ETC.

Skrivet av: