Måndag 20 Sep
Stockholm

"Rökstopp vid kirurgiska ingrepp"

Socialstyrelsen vill få patienter att sluta röka i samband med operationer.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm vill att patienter som röker ska tvingas sluta i utbyte mot en operation.

Kravet tillämpas redan vid flera svenska sjukhus, men en av förutsättningarna är att sjukhusen erbjuder rökavvänjningsprogram.

Enligt Holm minskar risken för komplikationer vid operationer om patienten inte röker.

– Det handlar om att hjälpa patienten till ett rökstopp. Bevisen för att rökning ökar risken för komplikationer i samband med kirurgi är klara och övertygande. Vi måste kunna tala om för patienten att vi inte kan operera om han eller hon fortsätter röka, säger Lars-Erik Holm till Svenska Dagbladet.

I nuläget erbjuder knappt hälften av landets sjukhus rökavvänjning i samband med kirurgi.

Uttalandet från Holm kommer i samband med de nya riktlinjerna om levnadsvanor som Socialstyrelsen ska presentera nästa år.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela