Stockholm

Skärpta råd om medicin till dementa

Äldre med demens som får antidepressiva läkemedel löper ökad risk att dö.(TT)


Läs mer

Äldre med demens som får vanliga antidepressiva läkemedel löper ökad risk att dö, varnar den europeiska läkemedelsmyndigheten som manar till försiktighet.

Det är känt sedan tidigare att nyare sorters antipsykotiska läkemedel, kallade atypiska neuroleptika, innebär en ökad risk för död hos patienter med demens. Nu visar den europeiska läkemedelsmyndigheten Emeas utredning att den risken också gäller för klassiska neuroleptika. Bland de senare finns läkemedel som Hibernal och Haldol.

Emea går därför ut och uppmanar läkare att vara försiktiga med att skriva ut såväl atypiska som klassiska neuroleptika till äldre dementa patienter.

Det blir också krav på att produktinformationen ska innehålla en särskild varning, liknande den som redan finns för atypiska neuroleptika.

Tidigare i höstas gick Läkemedelsverket ut med nya behandlingsråd när det gäller hur äldre med demens ska behandlas med medicin. Enligt råden är läkemedel andrahandsinsatser att ta till när man misslyckats med allt annat. Mycket av oron hos patienter med demens kan mötas med god omvårdnad, slog Läkemedelsverket fast.

Statistik från i våras visade att utskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer över 75 år ökat kraftigt under 2000-talet.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.