Tisdag 30 Nov
Stockholm

Smärtstillande i nytt blåsväder

Smärtstillande läkemedel som Voltaren ökar risken för förtida död och infarkt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

(TT)Detta enligt en dansk studie.

Trots att den haltar vetenskapligt stärker den bilden av riskerna med preparaten.

– Jag vill inte helt avråda folk från att ta diklofenak (aktiv substans i Voltaren och Eeze), det beror på hur stor smärtan är och vilket behov man har. Det man kan ifrågasätta är om det borde vara receptfritt och få användas så urskiljningslöst, säger Christian Torp-Pedersen, professor i kardiologi vid Gentofte hospital.

Han och hans forskarkollegor har gjort en så kallad registerstudie under 1997-2005 bland drygt en miljon danskar, alla över tio år, och funnit samband mellan användning av smärtstillande läkemedel av typen NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska) och ökad risk för förtida död eller hjärt-kärlsjukdom, som infarkt.

Ingen av personerna hade legat på sjukhus under de fem åren innan studien inleddes och ingen hade behandlats för hjärt-kärlsjukdom. Ändå sågs en ökad risk för allvarliga biverkningar efter i genomsnitt två-tre veckors användning.

Sambandet var som väntat starkast för de så kallade coxiberna, som Celebra, med dubbelt så hög risk för död eller hjärt-kärlhändelse som bland personer som inte tog smärtstillande alls. Också receptfria medel med diklofenak, som Voltaren, visade höga siffror - 63 procents ökad risk, men då fanns bara data om personer som fått medlen utskrivna på recept.

Forskarna skriver i tidskriften Clinical Pharmacology and Therapeutics att NSAID-preparat överhuvudtaget ska användas med försiktighet, och att höga doser om möjligt ska undvikas helt.

Det ska sägas att studien har stora svagheter, och tidskriften den publiceras i är inte särskilt välkänd. Bland annat vet inte forskarna den underliggande orsaken till att folk tar läkemedlen. Kanske förklaras resultaten delvis av en högre sjuklighet i grunden, även om den inte har krävt sjukhusvård.

Qun-Ying Yue, expert på läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket, säger att studien inte ändrar några rekommendationer för närvarande.

– Rådet är redan försiktighet, och bipacksedeln för Voltaren nämner både hjärtinfarkt och stroke. Om man behöver antiinflammatoriska smärtstillande medel är Naproxen och därefter Ibuprofen säkrare alternativ.

– Den här studien har tagits upp på Europanivå, och den ska värderas. Möjligen kan det bli fråga om ändrade rekommendationer sedan, men i nuläget finns ingen anledning att ändra produktinformationen, säger Qun-Ying Yue.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela