Datalagring: E-post ska lagras i sex månader

- 11/11/2010, 11:01 -

FREDRIK PERSSON / SCANPIX

Uppgifterna får begäras ut om syftet är att bekämpa brott. Men det kommer att kosta.

STOCKHOLM. På torsdagen presenterade justitieminister Beatrice Ask (m) regeringens lagrådsremiss om datalagring.

Regeringen föreslår där att alla telefon- och bredbandsoperatörer ska lagra uppgifter i ett halvår och lämna ut dem när syftet är brottsbekämpning.

För att värna rättssäkerheten ska myndigheterna, inklusive polisen, tvingas betala för att begära ut uppgifterna.

Lagen kommer att träda i kraft från och med 1 juli 2011 om regeringen får som de vill.

Lagrådsremissen läggs fram som ett led i genomförandet av EU:s datalagringsdirektiv, som tvingar medlemsländerna att lagstifta om lagring av telefonsamtal, sms, e-post och annan internettrafik.

Läs regeringens pressmeddelande om det nya förslaget.