Stockholms moské rasar mot självmordsbombaren

- 17/12/2010, 17:53 -
1 av 2

Magnus Hjalmarson Neideman /SvD /SCANPIX

2 av 2

Henrik Montgomery / SCANPIX

Under fredagens bön i Stockholms moské stod självmordsattentatet i fokus.

STOCKHOLM. Imamer och företrädare för muslimska organisationer samlades under den första fredagsbönen efter attentatet för att klargöra sin ställning kring det.

– Denna handling är oacceptabel och bringar endast med sig svårigheter för muslimer i synnerhet och samhället i stort. Därför är det viktigt att förtydliga för alla och särskilt för muslimska ungdomar, vilken ståndpunkten är i islam gentemot handlingar av denna art och faran med dessa, sa imamen under fredagsbönen.

– Även om skadorna var begränsade ligger det en stor fara i att detta attentat överhuvudtaget utfördes och det medför allvarliga konsekvenser för muslimerna i deras vardag och framtid och för samhället i dess helhet, lät det i moskén uppger Nyhetskanalen.

Predikan innehöll även citat ur Koranen som bekräftar att attentatshandlingar är oförenliga med islam

Lärda muslimer och teologer har tidigare tagit ställning mot attentat i andra länder som liknat det i Sverige, påpekar det islamiska förbundet.

Även andra viktiga islamiska institutioner och organisationer som Organization of the Islamic Conference (OCI), Al-Azhar universitetet och Europeiska fatwarådet är enade i frågan. Det är förbjudet att utsätta civila och oskyldiga för terrorattentat.