Torsdag 2 Dec
Stockholm

Bara tre av tio unga använder kondom

Allt för få skyddar sig mot könssjukdomar - nu måste något göras, menar debattörer.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En ny studie av ungas sexvanor, där hela 15 000 ungdomar och vuxna i åldrarna 15 till 29 år har svarat på frågor om alltifrån riskbeteenden till sexualitet, visar att unga svenskar i ganska liten utsträckning använder kondom.

Enligt studien hade bara 30 procent av de svarande använt kondom vid sitt senaste samlag.

Resultatet ligger i linje med en undersökning från 2002 då svenska 15-åringar låg i botten vad gäller kondomanvändning i 24 europeiska länder.

Enligt läkarna och forskarna Karin Stenqvist, Barbro Lennéer Axelsson och Stefan Laack, som på tisdagen skriver på DN Debatt, måste Sverige nu aktivt byta strategi i sexualrådgivning och sexualundervisning för att öka kondomanvändandet.

En orsak uppges vara att unga svenskar ofta förlitar sig på p-piller trots att det inte ger skydd mot könssjukdomar. En annan kan vara att unga får för lite eller för dålig kunskap från skolan.

"Nittiofem procent av lärarstudenterna får ingen grundutbildning i sex och samlevnad och fortbildningen av lärare är osystematisk. Den aktuella studien visar att över hälften av de svarande bedömde att de fått otillräcklig kunskap om könssjukdomar och hiv i skolan. Cirka 40 procent hade inte fått tillräcklig undervisning i kondomanvändning." skriver  Karin Stenqvist, Barbro Lennéer Axelsson och Stefan Laack på DN Debatt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela