Fredag 14 Maj
Stockholm

Brister i död babys journal

När spädbarnet obducerades hittades höga doser av det lugnande medlet tiopental.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Kärnan i brottsmisstanken mot den dråpmisstänkta läkaren är bland annat att den stora dos av det lugnande medlet tiopental som återfanns i spädbarnets kropp är inte införd i barnets sjukjournaler, erfar TT.

Det handlar, enligt obduktionsprotokollet, om en dos som ligger tusen gånger över den normala dos som brukar ges och därmed långt över de nivåer man kan se vid dödliga förgiftningar.

Enligt TT:s källor förnekar den dråpmisstänkta läkaren att hon har givit tiopental till barnet och hävdar att hon bara givit morfin i normala doser.

Även morfinhalten hos barnet låg på nivåer som leder till dödliga förgiftningar, enligt uppgifter till TT.

Det misstänkta brottet avslöjades sedan Västerortspolisen beordrat en obduktion av den döda flickan. Bakgrunden till det beslutet var att barnets familj anmält att det var " något konstigt" med barnets död efter att hon fått hjärnblödning på grund av en överdosering av natrium.

Den misstänkta läkaren har suttit häktad men släpptes i går. Åklagaren konstaterade att sedan ett vittne förhörts finns det inte längre någon kollusionsfara, det vill säga ingen risk för att läkaren skulle kunna påverka utredningen.

Polisen tillbakavisar kritiken om att den gått för hårt och hänsynslöst fram när kvinnan greps på sjukhuset.

"Fyra civilklädda poliser kom till kvinnans arbetsplats där de lågmält tog kontakt med läkaren", säger Magnus Sallrot, kriminalenhetschef vid Västerortspolisen, i ett pressmeddelande.

Innan kvinnan fördes bort ville hon att hennes chef skulle informeras och polisernas ärende redovisades i ett enskilt rum, enligt Sallrot.

"Efter en stunds resonemang kunde poliserna slutföra sitt uppdrag", avslutar han sin kommentar.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela