Lördag 8 Maj
Stockholm

Hägglund varnar för dold agenda

"Det är för tidigt att ropa på nya riktlinjer för vård i livets slutskede."

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Det är för tidigt att ropa på nya riktlinjer för vård i livets slutskede. Bara om den misstänkta läkaren har följt praxis och ändå fälls för mord så krävs en ordentlig översyn, anser socialminister Göran Hägglund (kd).

I en debattartikel i Svensk Dagbladet bemöter han dem som kräver tydligare riktlinjer med anledning av fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det är fel att ropa på förhastade åtgärder utifrån ett enskilt fall som vi saknar kunskap om, skriver han, och ifrågasätter motiven hos en del av dem som kräver nya regler.

"Vi ska vara medvetna om att det finns personer som nu tar tillfället i akt att driva på för lagändringar som öppnar för läkarassisterade självmord", skriver socialministern.

Han nämner Barbro Westerholm (fp) och Niels Lynöe, professor i medicinsk etik. De ingår i den arbetsgrupp inom Statens medicinsk-etiska råd som i höstas föreslog att läkare ska få rätt att skriva ut en dödlig dos läkemedel till en obotligt och svårt sjuk patient, så att patienten själv kan avsluta sitt liv.

"Deras förslag strider mot nuvarande lagstiftning och den etik som ligger till grund för svensk hälso- och sjukvård och som omfattas av en bred majoritet av Sveriges läkarkår. En sådan förändring kommer jag inte att medverka till", skriver Göran Hägglund.

Om det aktuella fallet visar att det behövs en översyn så måste socialdepartementet och Socialstyrelsen i samråd med professionen noggrant analysera domen och så snart som möjligt skapa ett etiskt hållbart regelverk, skriver han.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela