Stockholm

Svenska EU-toppar oroas för Acta

Det nya handelsavtalet verkar för stärkt tull och straffskala.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Hemliga Acta-dokument pekar på att det internationella handelsavtalet kan samordna polisen, förstöra varor som bryter mot upphovsrätten verka för stärkt tull och straffskala. I dagsläget pågår förhandlingar mellan EU, USA och flera andra länder om att implementera Acta, som är till för att stävja förfalskningar och piratkopiering.

Svenska EU-parlamentariker är kritiska och menar att det liknar lagstiftning efter att ha fått ta del av ett sekretessbelagt förhandlingsmandat från 2008 som visar att tullverksamheten och både den civila och administrativa straffskalan kan förstärkas. Jens Holm, EU-parlamentariker för vänsterpartiet, tycker att uppgifterna i dokumentet påminner om lagstiftning.

– Ett handelsavtal ska reglera förhållandet mellan stater, men när man pratar om civila och administrativa åtgärder liknar det mer lagstiftning, säger han till Dagens Nyheter.

Enligt Dagens Nyheter står det i dokumentet:

"Tyngdpunkten ska läggas på samordning av medlemsstaternas polismyndigheter, förstöring av varor som bryter mot upphovsrätten samt konfiskering av pengar som kommit från piratkopior.”

Christofer Fjellner, moderat EU-parlamentariker, förstår att särskilda delar måste sekretessbeläggas.

– Det är fel att säga nej till Acta i sig och mycket av målet är angeläget, men jag är rädd att hemlighetsmakeriet kan skada de viktiga syftena med avtalet. Sekretessen skapar en enorm oro och jag vet att det framförts krav som är orimliga, säger han till Dagens Nyheter.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.