Söndag 26 Sep
Stockholm

Många svenska moskéer uppmuntrar bigami

En av imanerna vid Stockholms moské berättar för Uppdrag Granskning att en man får ha fyra fruar.
En av imanerna vid Stockholms moské berättar för Uppdrag Granskning att en man får ha fyra fruar. Foto: Marc Femenia / SCANPIX

I sex av tio granskade moskéer i Sverige anses bigami vara tillåtet och en muslimsk kvinna uppfattas som skyldig att ha sex med sin man, enligt Uppdrag Gransknings avslöjande.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Bryter mot lagen

Med ett undantag har alla kontakade församlingar indirekt eller direkt tagit emot pengar av samhället. Hälften har fått kommunala bidrag och hälften har fått trosamfundsbidrag av staten. Det är ett bidrag som styrs av en egen lag.

Lagen säger:

* Stöd skall endast få lämnas till trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar.

* Utveckla förutsättningar för jämställdhet mellan män och kvinnor.

Om ett samfund öppet hävdar att män har rätt till flera fruar skulle det kunna leda till att de statliga pengarna dras in.

Frågorna Uppdrag Granskning ställde:

Har en kvinna rätt att bestämma över sin krop och neka mannen sex?

Får en man slå sin hustru?

Om han gör det, får hon ringa polisen?

Får en man gifta sig med mer än en kvinna?

SVT:s Uppdrag Granskning har med hjälp av dold kamera och två kvinnliga reportrar iklädda niqab granskat tio moskéer i Sverige. Kvinnorna frågar ut tio imaner i Sverige om deras syn på kvinnliga rättigheter inom islam.

Fram träder en kvinnoförtryckande inställning som i flera fall bryter mot svensk lag. Nio av tio moskéer i reportaget anser att mannen har rätt att gifta sig med flera fruar. Sex av tio förklarar att kvinnan är skyldig att ha sex med sina man om han kräver det.

Imaner avråder från att polisanmäla misshandel

När en av kvinnorna berättar att hennes man misshandlat henne råder sex av tio imamer henne att inte polisanmäla. Två moskéer ger vaga svar eller har delade meningar och två stycken säger att kvinnan definitivt ska polisanmäla.

Imamen vid Sveriges främsta moské Mahmod Adam, Stockholms Moské, anser att mannen får ha fyra fruar så länge han kan försörja dem och ge dem kärlek. Han förklarar även att kvinnan är skyldig att ge mannen sex. När Uppdrag Gransknings utsände reporter berättar att hon blivit misshandlad råder han henne att inte polisanmäla sin man.

"Får endast säga nej till sex om du är sjuk eller har mens"

När imamen Abdul Rashid Mohammed vid Göteborgs moské intervjuas framför kameran av Uppdrag Gransknings reporter, säger han:

– Det finns ingen skillnad mellan könen och självklart ska de inför gud ha samma rättigheter och samma skyldigheter.

När Uppdrag Gransknings två utsända muslimska kvinnor kontaktar honom tycks han ha bytt åsikt. Mohammed berättar att kvinnan endast kan säga nej till sex om hon är sjuk eller har mens. Sedan avråder han en av kvinnorna från att ringa polisen trots att han vet om att hon blivit misshandlad.

– Jag säger att om du är rädd för ditt liv..men han är inte sån va? Så det är inget du behöver ringa polisen för.

"Det här är tjänstefel"

När vice ordföranden för Islamska förbundet i Stockholm, Abdallah Salah, får se videoklippet på imamen Mahmod Adam och de två kvinnorna reagerar han med bestörtning och säger att det är tjänstefel.

– Jag ser det som väldigt allvarligt. Jag måste kalla in honom och ta det här med styrelsen.

Programmet har fått kritik av Islamiska förbundet redan innan det sänts.

Uppdrag Granskning sänds i SVT 1 klockan 20.00.

Kommentera
Kopiera länk
Dela