En fjärdedel av dina kvinnliga kollegor sextrakasseras på jobbet

- 21/10/2013, 12:15 -
I över hälften av fallen handlar det om fysisk beröring.
1 av 4

I över hälften av fallen handlar det om fysisk beröring.

TT

46 procent av kvinnorna och 26 procent av männen uppger att de sa ifrån.
2 av 4

46 procent av kvinnorna och 26 procent av männen uppger att de sa ifrån.

TT

11 procent svarade att trakasserierna fortsatte och att det var anledningen till att de lämnade jobbet.
3 av 4

11 procent svarade att trakasserierna fortsatte och att det var anledningen till att de lämnade jobbet.

TT

4 procent av de tillfrågade männen säger att de blivit sexuell trakasserade på jobbet.
4 av 4

4 procent av de tillfrågade männen säger att de blivit sexuell trakasserade på jobbet.

TT

Nästan 1 av 4 kvinnor uppger att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Samma siffra för män är 1 av 25.

Sexuella trakasserier är vanligt förekommande på svenska arbetsplatser enligt en ny undersökning från Kollega. 13 procent av de tillfrågade i undersökningen svarar att de någon gång blivit sextrakasserade på jobbet. 

Undersökningen visar att det är enorm skillnad mellan män och kvinnor. Endast 1 av 25 män uppger att de utsatts för trakasserier medan siffran för kvinnor är 1 av 4. Enligt genus- och organisationsforskaren Anneli Häyrén Weinestål använder den dominerande gruppen sextrakasserier som ett sätt att återskapa eller försäkra den rådande ordningen.

– Min uppfattning är att risken är störst för starka och konkurrenskraftiga kvinnor, säger Anneli Häyrén Weinestål.

Många väljer att inte berätta

Hälften av kvinnorna och 70 procent av männen svarade att de inte sagt ifrån till den som trakasserar. Och bara en av fem berättade om vad som hänt till sin närmaste chef. En förklaring till att man inte säger något är att man känt sig osäker och tänkt att man möjligen misstolkat situationen.

– Jag visste att han betraktades som så fantastisk att ingen skulle tro mig, berättar en av de intervjuade i Kollegas undersökning

– Jag var säker på att den som utsatte mig för kränkningen skulle säga att jag ljög. Det skulle kännas svårt att jobba kvar i så fall, förklarar en annan.

Trakasserierna fortsätter

Verbala trakasserier är enligt undersökningen vanligare än fysisk beröring. Drygt hälften har utsatts för fysisk beröring medan drygt 60 procent har haft kollegor som tagit på dem på ett obehagligt sätt. 

Bland dem som valde att säga ifrån svarar 31 procent av trakasserierna upphörde. 11 procent förklarar att trakasserierna fortsatte trots tillsägning.