Tisdag 3 Aug
Stockholm

Svenskar för ökade försvarsutgifter

Stödet för ett Natomedlemskap är högre än någonsin.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Mer än en tredjedel av svenskarna anser att statens utgifter för försvaret bör öka.

Resultaten från Opinion 2008, gjord av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), kan ställas i ljuset av att hälften av alla svenskar tror att den militära situationen i Sveriges närhet kommer att ha blivit mer hotfull om tio år. Bland annat anser hela 18 procent att situationen i Ryssland är mycket oroande, jämfört mot bara 9 procent vid förra årets mätning.

Däremot har oron för internationell terrorism minskat något liksom oron över att Sverige ska bli ett mål för terrorister.

Bland de 961 personer som svarat på enkätundersökningen ökar stödet för ett svenskt försvar liksom stödet för en svensk försvarsindustri. Andelen svenskar som uppger att de har ett mycket stort intresse för svenskt försvar har ökat till 21 procent jämfört mot 11 procent i mätningen för fem år sedan.

Andelen som vill stå utanför Nato är nere på rekordlåga 38 procent samtidigt som de som anser att Sverige snarast eller på sikt bör ansöka om medlemskap är uppe i rekordhöga 36 procent. Men många, 26 procent, har ingen åsikt alls i frågan.

Stödet för Sveriges medverkan i den Nato-ledda insatsen i Afghanistan har ökat till 40 procent jämfört mot förra året då 33 procent var positiva till insatsen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela