Torsdag 1 Dec
Stockholm

Ask byter sida

Sedan hon tog sin plats som justitieminister 2006 har Beatrice Asks åsikter förändrats.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Justitieministern Beatrice Asks åsikter har störtvänt likt en vindflöjel sedan hon intog sin plats vid justitiedepartementets roder. Nu förbereder regeringen en ny kontroversiell lag från departementet som gör det möjligt för staten att kontrollera all trafikdata. Trafikdatan ska sedan lagras och kan när som helst krävas ut av polisen och Säpo.

Men under Asks tid som moderaternas talesman i rättsfrågor 2003-2006 ställde hon sig annorlunda i frågan.

Under 2005 menade Ask att hon inte kunde stödja ett sådant förslag. Hon ansåg också att det var mycket integritetskränkande.

I bloggen FrihetFildelningFeminism radar Johanna Nylander upp ett antal citat från Ask under hennes tid som moderaternas talesman:

SvD 8/10-2005:

"Som förslaget ser ut i dag kan inte vi stödja det. Regeringen kan inte visa vad det kostar och det är dessutom väldigt integritetskränkande."

CS 13/4-2005:

"Förslaget är dåligt. Jag är inte mycket till att tvinga operatörerna att lagra all information. Dels kostar det för mycket, dels ger det för litet tillbaka."

GP 27/7-2005:

"Vi moderater tycker att man måste vara väldigt varsam med den personliga integriteten. Det finns bra argument för vartenda intrång men sammantaget kan det bli för mycket. När vi gör intrång ska det vara effektivt och nödvändigt. I det här fallet ser jag en risk att de vi vill åt bara låter sin trafik gå på andra vägar."

Den nya lagförslaget gäller inte bara telefonsamtal, utan också e-post sms och fax. Informationen ska sedan lagras i minst sex månader eller högst två år. När det gäller spårning av mobiltelefoner går Sverige längre än vad EU-direktivet kräver.

"Jag inser att det tyvärr knappast är möjligt att undvika datalagringsdirektivet i Sverige, men om det finns några riksdagsledamöter som fortfarande står upp för den personliga integriteten så hoppas jag att de aktivt verkar för att minimera skadorna av direktivet så långt det är möjligt – och inte spär på det med ytterligare dumheter.", skriver Jonas Morian i sin blogg.

Varje gång du ringer någon eller skickar ett sms så registreras plats samt klockslag. Din egen mobiltelefon blir en statlig spårsändare, vilket ger staten möjligheten att ta fram en karta över exakt hur du rört dig det senaste året.

Med tillgång till mer information än du själv kommer ihåg, skulle detta ge staten en skrämmande makt. Allt för att få tag i kriminella som förmodligen kommer använda sig av andra knep för att bedriva brottslighet än att prata om det på telefon.

– Det här är en väldigt komplicerad och viktig fråga, så vi vill ha ett bra förslag att komma med. Det beskedet brukar EU nöja sig med, säger Ask, enligt SvD.

Skrämmande är också att dina uppgifter kan lämnas ut utan att du är misstänkt för något brott över huvud taget.

"Utredningen föreslår att de uppgifter som operatörer m.fl. ska vara skyldiga att lagra ska få lämnas ut inte bara enligt reglerna i 27 kap. 19 rättegångsbalken utan också enligt 6 kap. 22 första stycket 2 och 3 lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Förutsättningarna för utlämnande av trafikuppgifter skiljer sig i väsentliga avseenden åt när det gäller utlämnande enligt reglerna i 27 kap. rättegångsbalken och de i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Ett utlämnande enligt LEK ställer inte krav på att det ska finnas en skäligen misstänkt person, att åtgärden ska bedömas ha synnerlig vikt för utredningen och att åtgärden enbart får avse enbart vissa teleadresser och telenät. Ett utlämnande enligt LEK förutsätter heller inte krav på tillstånd av domstol.", skriver Hans-Olof Lindholm från datainspektionen, enligt Mark Klambergs blogg.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.