Lördag 28 Maj
Stockholm

Siffrorna visar hur många som tog sitt liv i Sverige 2016

Förra året tog 1 478 personer sitt liv.
1 av 3
Förra året tog 1 478 personer sitt liv. Foto: Pixabay
Enligt Suicide Zero måste politiker prioritera frågan.
2 av 3
Enligt Suicide Zero måste politiker prioritera frågan. Foto: TT
Och på individnivå måste vi börja prata med personer som mår dåligt.
3 av 3
Och på individnivå måste vi börja prata med personer som mår dåligt. Foto: TT

Ny statistik visar hur många svenskar som tog sitt liv förra året. Nu måste vi göra något drastiskt åt saken, anser Suicide Zero-

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Självmord är ett pågående problem i Sverige. Enligt Socialstyrelsens senaste statistik tog 1 478 personer sitt liv förra året. Det är 76 färre fall än år 2015, men det går inte att se som någon positiv trend, menar Suicide Zero som jobbar med att minska antalet självmord i Sverige.

– Det största problemet är att det inte är ett prioriterat ämne hos landets politiker. Om vi vill minska antalet personer som tar sitt liv så krävs stora förändringar, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero, till Nyheter24.

Särskilt krävs det förändringar på lokal nivå där politiker måste jobba hårdare med planering av att förebygga psykisk ohälsa. Såväl i skolan, som i arbetslivet och i relationer av alla slag

Om vi går ner på individnivå så anser Suicide Zero att vi måste våga prata mer om psykisk ohälsa.

– Vi måste lära oss att vara uppmärksamma på varningstecken och våga vara trevligt påträngande om någon i vår närhet mår dåligt. Ofta efter stora livsomställningar så lämnas många helt ensamma. Säg hellre någonting och ge inte upp vid ett första nej, säger Alfred Skogberg.

Av de 1 478 personerna som tagit sitt liv så är 1 015 män och 463 kvinnor. Att det är mer än dubbelt så många män kan bero på tillvägagångssättet. Män använder oftare "hårdare" metoder som till exempel skjutvapen, medan kvinnor oftare överdoserar på läkemedel – då är det större chans att hinna rädda personens liv.

Det krävs mycket för att stoppa självmordsförsöken som oftast händer spontant. Suicide Zero anser att exempelvis politiker borde satsa på skyddsstängsel vid broar och tåg. 

Svensk suicidforskning visar att omkring 150 personer under 24 år tar sitt liv varje år, varav omkring 10 är barn under 14 år.

På Suicide Zero är man kritisk mot att det inte finns självklara händelseanalyser när ett barn tar sitt liv.

– Vi måste utbilda och bli bättre på att stötta i alla skeden av livet, säger Alfred Skogberg.

Socialstyrelsen som publicerat statistiken skriver att 1 130 av dödsfallen i den här kategorin klassificerats som självmord och drygt 340 har klassats som "svårt att avgöra avsikten bakom dödsfallet". Den kategorin räknas oftast in under självmordskategorin.

TV: Frida hoppade framför tåget 2015: "Tacksam att jag lever"

Läs också: 

Känner du att du vill söka hjälp för psykisk ohälsa eller självmordstankar så har Mind Självmordslinjen en öppen chatt och telefon dygnet runt – telefon 90101. Nationella Hjälplinjen finns också att ringa alla dagar klockan 13-21 på telefon 020-22 00 60.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela