Sjukhusets nya regel – opererar inte personer som röker

- 08/11/2018, 18:10 -

Sjukhuset i Östersund har infört en ny regel. De opererar nämligen inte patienter som röker. Detta på grund av att de som röker löper större risk att drabbas av komplikationer.

Från och med i måndags införde sjukhuset i Östersund en ny regel gällande de operationer som utförs där. Alla patienter som opereras på kirurgavdelningen ska nu vara rökfria.

Regeln har sedan tidigare gällt ortopedavdelningen på sjukhuset, men nu gäller regeln alltså också på kirurgavdelningen, skriver Region Jämtland Härjedalen. 

Minskar risk för komplikationer 

Anledningen till att avdelningen infört den nya regeln är för att forskning som har gjorts visar på att personer som röker har större risk att få eventuella komplikationer av ett kirurgiskt ingrepp. De personer som inte röker löper inte lika stor risk att drabbas av besvär, så som ärrbildning och sämre läkning av såret, skriver Region Jämtland Härjedalen. 

"Sex veckor innan, sex veckor efter"

Tanken med den nya regeln är att de som opererar sig ska vara rökfria minst en och en halv månad innan och efter operationen. 

- Sex veckor före, och sex veckor efter sin operation är grunden för det hela. Men sen är det ju fantastiskt om man tar tillfället i akt att bli rökfri för resten av sitt liv. Där finns så otroligt mycket hälsovinster att göra i stort, förklarar Anna Warg, som är områdeschef för kirurgen på Östersunds sjukhus till Region Jämtland Härjedalen. 

Får inte opereras annars 

Sedan i måndags genomför inte avdelningen operationer på de patienter som röker. Det är inte förrän patienterna kan deklarera att de varit rökfria i sex veckor som de sätts upp på en väntelista för operation. Och kan man inte sluta röka dröjer det längre till operationen blir av, för att man kan nämligen bli nekad operation, skriver Region Jämtland Härjedalen.

Regeln gäller inte alla 

Men regeln att vara rökfri vid operation gäller inte alla. De personer som måste opereras akut behöver självklart inte vara rökfria innan de opereras. Men att vara rökfri efter operationen är något som sjukhuset uppmuntrar till. Bland annat får patienter som opererats akut och är rökare, nikotinplåster med sig hem och en remiss till en avvänjningsteamet, skriver Region Jämtland Härjedalen

Nyheter24 har tidigare skrivit om hur farligt det faktiskt är att "bara" ta en cigg om dagen. Det kan du läsa mer om här!