P-piller minskar risken för cancer – enligt ny svensk studie

- 11/01/2021, 21:41 -

En ny, omfattande studie från Uppsala Universitet visar att kvinnor som äter p-piller löper mindre risk att drabbas av cancer. Den skyddande effekten kvarstår dessutom långt efter man slutat äta preventivmedlet.

Att p-piller skyddar mot oönskade graviditeter – det känner de allra flesta till. Men en ny studie från Uppsala Universitet talar för att det finns ytterligare fördelar med preventivmedlet. 

En omfattande studie gjord på 250 000 kvinnor har nämligen visat att p-piller minskar risken för två cancertyper, som drabbar ungefär två procent av alla kvinnor:

– Det var tydligt att kvinnor som använt p-piller hade en mycket lägre risk att utveckla både äggstocks- och endometriecancer, säger forskaren Åsa Johansson vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet. 

Foto: Christine Olsson/TT

Flera fördelar

Studieresultaten är viktiga av flera anledningar. Det förbättrar delvis p-pillrets rykte, som ofta förknippas med negativa effekter, så som ökad risk för blodpropp och bröstcancer.

– Förutom att skydda mot graviditet har vi visat att p-piller även har andra positiva effekter, säger forskaren Therese Johansson, doktorand vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet till Forskning.

Men att kunna påvisa preventivmedlets minskade cancerrisker beskrivs också som en stor framgång. 

Inte minst då äggstockscancer hör till en av de dödligaste cancertyperna – som oftast upptäcks först efter att den spritt sig till andra delar av kroppen. 

Undersöker långsiktiga effekter

Studien har utgått från en äldre typ av p-piller, så kallade "kombinationspiller". Enligt T. Johansson finns det en logisk förklaring till att man undersökt en minskad cancerrisk hos just dessa:

– Anledningen är för att vi först nu, ungefär 60 år efter att dessa preparat kom ut på marknaden, kan undersöka de långsiktiga effekterna. Men det tåls dock att tilläggas att äldre generationens p-piller används än idag, säger hon till Nyheter24.

Det finns enligt T. Johansson inget som talar för att den nyare typen av p-piller inte skulle ha samma effekt på risken för cancer – men detta är ännu inte undersökt. 

Det gäller för andra preventivmedel

Men vad går det att säga om den positiva cancereffekten hos andra preventivmedel då? Enligt T. Johansson är det svårt att uttala sig i frågan med säkerhet.

– Baserat på den hypotes man har idag, så bör användandet av preparat så som minipiller, p-stav, p-ring och hormonspiral bidra med samma effekt. Men vi kan, som sagt, inte dra några direkta slutsatser gällande detta, säger hon till Nyheter24.

"Effekten kvarstod i över 30 år"

Enligt T. Johansson kommer framtida studier fokusera på att kartlägga effekten hos andra preparat som finns på marknaden.

Till vidare gläds man åt den minskade cancerrisken – som dessutom verkar bestå över tid. 

– Fortfarande 15 år efter att kvinnorna slutat använda p-piller, var risken halverad, och vi kunde se att den skyddande effekten kvarstod i över 30 år, säger Å. Johansson till Forskning.

Läs mer: Tusentals cancerbesked uteblir på grund av corona: "Liv och död"

Läs mer: Ny studie: Ohälsosamma vanorna som leder till flest cancerfall