USA-valet: "Män som hatar kvinnor"

- 20/02/2012, 10:23 -

Eric Gay/AP/Scanpix

ANALYS. Carl Marions, statsvetare vid Stockholms Universitet, om synen på preventivmedel, vårdförsäkringar och mäns makt över kvinnors hälsa.

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Som sedan gammalt är etablerat saknar president Obamas omvalskampanj den gräsrotsentusiasm som präglade hans kampanj 2008. Många av de grupper som enträget kämpade för att få honom vald är av olika anledningar numera ganska avtända. Även om de i stora drag fortfarande kommer rösta på honom, är de inte lika benägna att försöka övertala grannar, släktingar och kollegor att göra detsamma. De senaste veckornas diskussioner i USA angående preventivmedel antas dock väcka liv i kvinnorättsorganisationer och kanske injicera lite för Obama nödvändig passion i presidentkampanjen.

Den socialkonservative före detta senatorn från Pennsylvania, Rick Santorum, hjälpte i veckan till att väcka en debatt om huruvida vårdförsäkringar bör täcka preventivmedel för kvinnor. Inte alltför överaskande tyckte han att detta var onödigt eftersom dessa läkemedel ändå är så pass billiga. Vidare påpekade Santorum att det är ett hot med den religiösa friheten om arbetsgivare, som står för sina anställdas vårdförsäkringar, tvingas finansiera något som är moraliskt förkastligt. När en grupp republikaner från kongressen i veckan samlades för att diskutera hur man skulle tackla frågan om preventivmedel och vårdförsäkring lämnade det en ganska bitter eftersmak; endast män bjöds in.

Santorum har genom hela sin politiska kärriar gjort sig ett namn på att belysa socialkonservativa frågor vare sig det har varit abort, samkönade äktenskap eller preventivmedel. Han har de senaste veckorna bjudit på ett par liknande utspel, som när han konstaterade att kvinnors roll i militären bör vara ganska begränsad, eftersom männen då inte skulle kunna fokusera på sina uppdrag om kvinnor är allestädes närvarande.

Det är ett ganska intressant inslag i en presidentkampanj som av uppenbara skäl mest fokuserat på ekonomin. Mitt Romney, med sina skiftande positioner i socialkonservativa frågor och mormonska tro, har varit ganska försiktig och hållt sin retorik fokuserad på ekonomiska frågor. Newt Gingrich, mannen som var otrogen mot sin hustru samtidigt som han krävde Clintons avgång för Lewinskyaffären, har även han hållit en relativt låg profil i vad som ofta kallas moralfrågor. Rick Santorum däremot har inget emot att polarisera väljarkåren med en retorik som ibland känns som tagen från religiösa ledare i Qom snarare än en amerikansk primärvalskampanj.

Den andra sidan av myntet är då om Santorums kulturkonservatism kan flytta fokus från ekonomin, där många är besvikna på den sittande presidenten, och istället hjälpa till att utmåla Obama som det sunda förnuftets sista försvarare. Santorums reaktionära ställningstaganden är nog tillräckligt främmande för att skapa en våg av motstånd som säkrar Obama fyra år till i Vita Huset.

Carl Marions