Stockholm

Engelska barn har alkoholproblem

Hundratals engelska barn som ännu inte fyllt tio år har de senaste åren lagts in på sjukhus för alkoholproblem.


Läs mer

Siffror från sjukvårdsmyndigheterna visar att hundratals barn som ännu inte fyllt tio år lagts in på sjukhus för alkoholproblem de senaste åren.

Mellan 2002 och 2007 blev 648 barn under tio år och fler än 24 000 barn under 16 år inlagda på sjukhus som en följd av omfattande alkoholintag, skriver The Sunday Times.

I genomsnitt blir ett berusat barn under tio år eller ett barn med alkoholskador inlagt på sjukhus var tredje dag i England, framgår av rapporten från sjukvårdsmyndigheterna.

Av statistiken framgår också att antalet vuxna som blev inlagda på sjukhus för alkoholskador ökade med 80 procent mellan 2002 och 2007.

Sjukhusen i England har de senaste fem åren tagit emot över 600 000 våldsamt berusade eller personer med leversvikt eller andra alkoholrelaterade sjukdomar.

– Vår alkoholkultur måste ändras radikalt om vi ska kunna förhindra att en hel generation unga människor blir dömda till allvarliga alkoholrelaterade lidanden, konstaterar talesmannen för Liberaldemokraterna Don Foster.

Han anser att brittiska myndigheter har svikit genom att inte vidta åtgärder för att bekämpa alkoholbruket bland barn och unga.

– Det är skandalöst att så många och så unga blir inlagda på sjukhus. Regeringen måste snabbt gå i genom systemet för att säkra att unga barn inte får tillgång till sådana skadliga dryckesvanor, säger Foster.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.