Fredag 23 Jul
Stockholm

Mobilstrålning påverkar minnet

Forskning på råttor visar att strålning från mobiler ger sämre minne.(TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Råttor som utsätts för strålning från mobiltelefoner får sämre korttidsminne, enligt en doktorsavhandling vid Lunds universitet.

Även grupper av gener som hänger samman med de delar av hjärnan som styr beteende och minne förändras av upprepad strålning, skriver Sydsvenskan.

Doktoranden Henrietta Nittby och hennes handledare professor Leif G Salford är överens om att studierna av mobiltelefoner måste fortsätta. I dag vet ingen säkert om strålning från mobiltelefoner är skadlig för människor. Flera länder har ändå varnat särskilt barn för att prata för mycket i mobilen och uppmuntrat användning av öronsnäcka.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela