Torsdag 5 Aug
Stockholm

Nya EU-regler för asylsökande

EU-kommissionen vill stoppa avvisningar till EU-länder som inte klarar av att ta emot asylsökande på ett bra sätt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

EU-kommissionen föreslår tillfälligt stopp för avvisningar till EU-länder som inte klarar av att ta emot asylsökande på ett bra sätt.

Människor som söker asyl i EU ska göra det i det land som de först kommer till. Det innebär att asylsökande skickas tillbaka till inreselandet om de har rest vidare till ett annat EU-land, där de tror att möjligheten att få stanna är större.

Följden blir att vissa EU-länder, som Grekland, Cypern och Malta, har ett hårt tryck på sitt asylsystem.

UNHCR-kritik

I våras kritiserade FN:s flyktingorgan UNHCR förhållandena i Grekland. UNHCR avrådde då EU-länderna att avvisa asylsökande dit, men bland annat Migrationsverket konstaterade att skitiga madrasser, dåliga badrum och kanske inte ens tak över huvudet inte var skäl nog för att stoppa avvisningar. Däremot stoppades avvisningar av ensamma barn, eftersom de riskerade att låsas in flera veckor i Grekland.

EU-kommissionen har nu sett över reglerna för asylmottagandet i EU. Ett av förslagen är att det ska bli möjligt att stoppa avvisningar till ett hårt belastat medlemsland under sex månader, så att medlemsstaten får en chans att ordna upp situationen.

Inlåsningsstopp

Grundregeln är dock fortfarande att asylansökan ska behandlas i det land som den asylsökande först kom till när han eller hon reste in i EU.

EU-kommissionen anser också att medlemsländerna ska vara restriktiva med att låsa in asylsökande. De ska bara hålla människor i förvar i exceptionella fall. Det får inte ske godtyckligt och ensamkommande barn ska aldrig låsas in.

Förslagen ska nu behandlas av både medlemsländer och EU-parlamentet. Den processen beräknas ta två år. Därefter har medlemsländerna två år på sig att införa reglerna i sin egen lagstiftning.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela