Tisdag 21 Sep
Stockholm

Socialdemokraterna: "Flyktingmottagandet onödigt dyrt"

Luciano Astudillo (s) tycker att man ska investera mer pengar tidigt för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarkanden...
1 av 2
Luciano Astudillo (s) tycker att man ska investera mer pengar tidigt för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarkanden... Foto: Leif R Jansson/Scanpix
... Mer pengar till arbetsförmedlningen alltså.
2 av 2
... Mer pengar till arbetsförmedlningen alltså. Foto: Bertil Ericson/Scanpix

Luciano Astudillo kritisk mot den borgerliga politiken.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Internationella flyktingdagen

Måndagen den 20 juni är det den internationella flyktingdagen. För att uppmärksamma den dagen förvandlas Centralstationen i Stockholm till ett flyktingläger.

Samtidigt kommer en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR som visar att världens fattiga länder tar emot 80 procent av världens flyktingar. Det är rapporten Globala trender 2010, som offentliggjordes under söndagen, som visar att länder som Pakistan, Iran och Syrien tar emot flest flyktingar.

Totalt befann sig 43,7 miljoner människor på flykt under 2010, både i sina egna länder och utanför hemlandet. Det framgår av FN:s statistik som redovisades på måndagen - Internationella flyktingdagen. 

Sverige tog 2010 emot 77 496 flyktingar. Från sverigedemokraterna hörs kraven återkommande på att Sverige ska minimera flyktingmottagandet.

Obalansen i vem som tar emot flyktingar måste tas itu med, rapporterar UNHCR. António Gueterres, FN:s flyktingkommissarie och chef för UNHCR, säger i rapporten att industriländerna måste ta sitt ansvar och påskynda fredsinitiativen. I dag tas de flesta flyktingar emot av mycket fattiga länder och långdragna konflikter i länder gör att flyktingar inte kan återvända hem. En del människor har varit på flykt i mer än 30 år.

Finns det någon som föreslår fler flyktingar?

Socialdemokraternas talesperson i integrationsfrågor, tillika Sveriges sexigaste politiker 2010, Luciano Astudillo, säger till Nyheter24 att flyktingmottagandet kostar onödigt mycket pengar i dag:

– Faktum är att vi redan i dag använder mycket pengar i flyktingmottagningen. Vi använder pengarna fel och är dåliga på att ta tillvara på entreprenörskap och akademiker. Människor ska komma snabbare ut på arbetsmarknaden. Det tar till exempel alldeles för lång tid att översätta sin utbildning, så kallad validering.

Det låter väldigt likt alliansens linje?

– Ja jag kan förstå det, men det är inte samma sak. Vi är kritiska till privatiseringen och lotssystemet. Arbetsförmedlingen klarar i dag inte av allt arbete och borde få mer resurser för att klara detta. En snabbare och större investering här i början gör det mer effektivt i det långa loppet, säger Astudillo till Nyheter24.

Ett lotssystem ska fungera i samarbete med den enskilde då man gör en konkret utvecklingsplan för den nyanländas introduktion. Tanken är att lotssystemet ska drivas av privata företag.

– Om det är en investering eller vad det ska kosta eller om vi ska ta in fler flyktingar blir en konstig fråga. Vi tänker inte så, utan måste se till behoven i världen. Förstå mig rätt nu, helst skulle inte några flyktingar behöva fly hit från konflikter, avslutar Luciano Astudillo för Nyheter24.

Kommentera
Kopiera länk
Dela