Onsdag 22 Sep
Stockholm

Åtta delstater i USA har samma antigaylagar som i Ryssland

I och med OS i Sotji har Rysslands kontroversiella lag, där det förbjuds att rikta propaganda kring homosexualitet till unga, blivit ett hett ämne och USA har valt att inte skicka dit sin president. Det faktum att det i åtta delstater i USA finns liknande lagar är dock något som inte har nämnts.

Kommentera (98)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
De åtta staterna med No promo homo-lagar

Alabama
Arizona
Louisiana
Mississippi
Oklahoma
South Carolina
Texas
Utah

RYSSLAND/USA. I åtta av USA:s delstater finns så kallade "No promo homo"-lagar, det vill säga lagar som på något sätt begränsar eller förbjuder personer från att "propagera" för homosexualitet.

I Arizona får homosexualitet inte framställas som en "positiv alternativ livsstil" och i Utah är all typ av förespråkande för homosexualitet förbjuden. I Alabama och Texas måste det i sexualundervisning framgå att "homosexualitet inte är en livsstil för allmänheten" och barn ska lära sig att sexuella handlingar är kriminella, trots att det sedan 2003 har stridit mot lagen att kriminalisera homosexuella handlingar, skriver Washington Post.

Borde fokusera på egna lagar

Det är juridikprofessorer vid universitetet Yale som har granskat de åtta staternas lagar och kommit fram till att de påminner starkt om Rysslands lag.

De påpekar också att när USA 2002 var värdland för vinter-OS så hölls tävlingarna i Utah, en av de åtta staterna. De menar att de amerikaner som riktar kritik mot Ryssland också borde fokusera på att förändra de liknande inhemska lagarna, skriver Washington Post.

Kommentera (98)
Kopiera länk
Dela