Skolor tvingas stänga – efter att eleverna fick skriva budskap på arabiska

- 19/12/2015, 11:09
Eleverna fick i uppgift att skriva en text på arabiska.
1 av 4

Eleverna fick i uppgift att skriva en text på arabiska.

TT

Texten som eleverna fick skriva.
2 av 4

Texten som eleverna fick skriva.

FAKSIMIL / CNN

Det var en övning i Kalligrafi.
3 av 4

Det var en övning i Kalligrafi.

TT

Text skriven i kalligrafi.
4 av 4

Text skriven i kalligrafi.

TT

Det här gick väldigt snett. En vanlig kalligrafilektion och en läxa ledde till att flera skolor stängts.

En speciell skoluppgift har fått ett helt skolområde att stänga sina skolor. I Virginia i USA fick eleverna en läxa i geografi och CNN skriver att det fick oanade följder.

Eleverna skulle göra en kalligrafiuppgift, det var en text på arabiska och meningen var att de skulle försöka skriva likadant. För att "ge en uppfattning om hur konstnärlig kalligrafi är".

Texten var på arabiska och det stod: "Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är Hans sändebud". Det är en vanlig trosbekännelse inom Islam, men den var inte översatt till engelska och eleverna hade inte i uppgift att översätta den.

När barnens föräldrar fick höra om skrivuppgiften kunde de inte hantera det. Flera vuxna trodde att läraren ville göra deras barn till muslimer.

Trots att inga elever eller skolor har hotats har nu alla skolor i området stängts under några dagar – av säkerhetsskäl, skriver CNN. Flera föräldrar vill dessutom att läraren som gav ut uppgiften får sparken.

Skolan säger att det inte alls var meningen att tvinga på barnen några religiösa budskap, det handlade ju bara om att lära barnen mer om världen. Trots det ska texten bytas ut så den inte har något religiöst budskap.


Bildkälla: Faksimil / CNN