250 romer vräkta

- 13/04/2009, 14:41 -

Serbien tvingar 250 romer bo ute

Den 3 april vräkte serbiska bulldozers ner hus och hem för 250 romer. Det hände i en romsk bosättning i huvudstaden Belgrad. Sedan dess har flera av romerna tvingats sova utomhus. Nu riktar Amnesty hård kritik mot serbiska myndigheter som låtit det hela ske.

Grävskoporna hade beordrats på grund av en genomfartsled inför firandet av Universiad 2009.

- Tvångsvräkningar är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna, säger Sian Jones, Amnestys utredare på Serbien. Att vräka folk på det här sättet är en kränkning av rätten till adekvat boende och tillgång till mat och vatten, enligt FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som Serbien ratificerat skriver Amnesty i ett pressmeddelande.

Tvångsvräkningen är särskilt allvarlig eftersom Serbien för närvarande fungerar som ordförande för "Årtiondet för inkludering av romer", ett internationellt samarbete för att förbättra romers välfärd.

Dragan Dilas, Belgrads borgmästare och den som är ansvarig för vräkningarna, sade till lokala medier att han skulle fösöka hitta alternativ logi till romerna, men han ska ha tillagt att detta bara gäller de romer som bor "lagligt" i Belgrad.

Amnesty befarar att många av dem som vräktes tillhör de 22 000 romer från Kosovo som registrerats i Serbien som internflyktingar. Få av dessa har de pappershandlingar som krävs för att få tillgång till grundläggande rättigheter som till exempel rätten till bostad eller uppehållstillstånd.

Skrivet av: