Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Cannalisörerna: "Allt talar för att vi borde legalisera cannabis"

Nelly Mathilda Fredlund
1 av 1

Nelly Mathilda Fredlund

Debatt | 23/02/2014 13:27

Nelly Mathilda Fredlund, ordförande Cannalisörerna, skriver om varför det är hög tid att vi legaliserar cannabis i Sverige. I den här debattartikeln fokuserar hon på de socioekonomiska aspekterna, men vill vara tydlig med att det även finns en rad andra fördelar med en legalisering.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Kära medmänniskor

Vi skriver till er angående vad en eventuell legalisering av cannabiskan medföra. Givetvis kan vi inte förutspå framtiden, men vi kan se att denmodell vi använder nu inte fungerar. Vi kan även se att länder som infört enhumanare och mer pragmatisk narkotikalagstiftning har lyckats bättre.

Det kostar mindre att rädda än förstöra liv.
Det går inte att dö av en överdos cannabis.
Straff stigmatiserar mer än det avskräcker.

Trots att gateway-teorin sedan länge är dementerad, ser många fortfarandeden som en total sanning. Verkligheten är en annan - väldigt få fastnar ityngre missbruk efter att ha brukat cannabis. Gemensamt för många som råkarilla ut är att de verkar vara predestinerade att hamna i dessa situationer.Överrepresenterade är individer i socialt utsatta områden och/ellerproblematiska familjesituationer. Vi kan alltså väldigt tidigt tala om vilkabarn som löper allra störst risk att falla offer för missbruk.

Vi vet också att, i takt med att utanförskapet växer, växer också denpsykiska pressen. Såväl från kompisar och gängvärlden som från hem, skola, vårdoch myndigheter. Samtidigt kommer det larmrapporter om ökad andel depressioneroch psykisk ohälsa, inte minst hos unga, som skapar en grogrund förnarkotikamissbruk.

Vårdinsatserna vid psykisk ohälsa är ofta dyra och resurskrävande, omde ska ha någon varande effekt och alltför många tar sinaliv eller hamnar i långa sjukdomstillstånd. Resurserna räcker helt enkelt inte.Allt pekar på att vi behöver hjälpa och stötta denna grupp mycket bättre ochmed helt andra insatser än polisiära.

Polisiära insatser mot narkotikabruk kostar ca 22 miljarder årligen,hade dessa pengar istället gått till insatser och vård, så hade vårt samhälletroligtvis mått mycket bättre. Vi kan inte heller bortse från de skatteintäkteroch jobb som en reglerad legaliserad marknad innebär, eller att cannabishandelär de kriminella nätverkens hörnsten idag. Genom att kontrollera flödet avpengar, hanteringen av, och kvalitén på cannabis, hade vi kunnat höja folkhälsanoch livskvalitén för alla i samhället.

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ rapporterar en ökning av narkotikabrotti Sverige från ca 40000 anmälda brott 2003 till ca 95000 år 2012, detta trotslovord från politiker om att vår narkotikapolitik fungerar oklanderligt. BRÅhar även publicerat en undersökning, gjord av SKANDIA, där man beräknat attvarje individ i livslångt utanförskap kostar samhället ca 12,5 miljoner. Sammakälla anger även att det enbart kostar 100 000 per individ att förebygga, ifall rätt insatser sätts in i tid.

Rätt använt kan cannabis dessutom, som läkemedel, lindra både fysiskoch psykisk smärta samt behandla tungt missbruk, istället för att orsaka det.En legalisering vore också ett ypperligt tillfälle för svenskt jordbruk attåterhämta sig efter de senaste decenniernas kollaps.

Varför odlar inga läkemedelsföretag cannabis i Sverige? Eller forskarpå dess positiva egenskaper? Vad skiljer Sverige ifrån Portugal, Spanien,Israel, USA och andra nationer med en mer verklighetsförankrad syn?

Cannalisörerna, genom Tf Ordförande Nelly Mathilda Fredlund 

Tycker du att Sverige ska legalisera cannabis?