A-traktorer
Många A-traktorer går snabbare än tillåtet - Foto: Fredrik Sandberg/TT

Omfattande fusk med A-traktorer: Nu föreslås strängare regler

Det fuskas fortfarande ordentligt med A-traktorer som går fortare än tillåtet. Nu vill Transportstyrelsen skärpa reglerna ytterligare.


A-traktorer får högst ha en toppfart på högst 30 km/h. Det är emellertid relativt lätt att fuska med begränsningen så att A-traktorn går snabbare än tillåtet.

Nu har Transportstyrelsen lagt fram ett förslag på strängare tekniska krav som ska förhindra att A-traktorernas hastighetsbegränsning manipuleras.

Läs mer: Bilförsäkring: Dyraste och billigaste platserna i Sverige

Nuvarande regler kan tolkas olika

Den stora skillnaden mellan förslaget och de nuvarande reglerna är att det i dagsläget endast specificeras att A-traktorn ska vara begränsad till 30 km/h.

Det specificeras emellertid inte hur A-traktorn ska begränsas, alltså vilka metoder som är godkända att använda.

– Det har lett till att det i dag finns många olika tekniska lösningar för hastighetsbegränsning, vilket har öppnat upp för många olika sätt att manipulera på, säger Transportstyrelsens utredare Josefine Montelius till Vi Bilägare.

Läs mer: Kinesiska kängan: Europa är ”rädda” för våra elbilar

Två sätt att begränsa A-traktorer

Detta ska det nya regelförslaget råda bot på, genom att specificera två godkända metoder för att begränsa hastigheten på A-traktorer.

Det ena är att koppla in en hastighetsregulator i A-traktorns CAN Bus-system, som elektroniskt begränsar dess toppfart. Alternativ nummer två är att begränsa toppfarten på traditionellt vis genom krav på en viss utväxling.

De föreslagna reglerna kommer inte att gälla de A-traktorer som är registrerade och i bruk i dag. Skulle en A-traktor konstateras vara manipulerad av polisen måste den dock byggas om för att följa de nya kraven och registreringsbesiktigas på nytt.

Läs mer: Hyrbil på semestern? Så funkar försäkringen

Ska råda bot på fusker

De nya reglerna ska enligt Josefine Montelius göra det tydligare exakt hur en A-Traktor ska hastighetsbegränsas, och ska också göra det lättare att upptäcka fusk.

– Med en enhetlig teknisk lösning blir det enklare för polis, besiktningsorgan och föräldrar att lära sig hur tekniken fungerar och därmed kunna kontrollera om en A-traktor faktiskt har manipulerats eller inte, säger hon till Vi Bilägare.

Det är inte första gången det senaste året som reglerna för A-traktorer skärps. Under 2023 infördes exempelvis både bälteskrav och vinterdäckskrav.

Tanken är att de föreslagna reglerna ska börja gälla under hösten 2025.

Läs mer: Bensin är billigt i Sverige – relativt resten av Västeuropa

Bil