Fredag 1 Jul
Stockholm

Socialdemokraterna vill ha ett strängare EU

Sahlin och Östros förespråkar strängare regelverk inom EMU
1 av 2
Sahlin och Östros förespråkar strängare regelverk inom EMU. Foto: Janerik Henriksson/Scanpix
Jean-Claude Trichet är ordförande för europeiska centralbanken (ECB).
2 av 2
Jean-Claude Trichet är ordförande för europeiska centralbanken (ECB). Foto: Thierry Charlier/Scanpix

Det ska kosta för alla att bryta mot stabilitetspakten.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

På DN Debatt presenterar Mona Sahlin (s) och Thomas Östros (s) socialdemokraternas vilja att stabilisera den europeiska ekonomin. Flertalet länder har stora budgetunderskott, särskilt Portugal, Grekland, Spanien och Italien.

Man föreslår bland annat att brott mot pakten ska leda till uteblivna utvecklingsfonder eller jordbruksstöd i stället för varningar och böter. Detta skulle leda till att stater tvingas till att hålla sina nationella budgetar inom treprocentgränsen.

Men, poängterar Mona Sahlin och Thomas Östros, man kommer inte att acceptera att EU-kommissionen förhandsgranskar svenska budgetar i förväg. Klarare och strängare regler framför mer makt till EU-nivå lyder budskapet.

Man vill också att reglerna ska gälla alla, även de stora EU-länderna. När Frankrike och Tyskland, som vanligtvis är de mest bestämda på kontrollområdet mot mindre länder, bröt mot pakten flyttades gränsen ytterligare för vad som är tillåtet.

Stabilitetspakten är en överenskommelse mellan EMU-länderna, men omfattar även icke- euroländer, att nationella budgetunderskott inte får överstiga tre procent av BNP under ett år.

När flera nationella valutor slås samman till en enda stor valuta, utan att kontrolleras av en enda finans- och penningpolitik används stabilitetspakten för att undvika just det som hänt under det senaste året i bland annat Grekland och Ungern.

Om en EU-stats ekonomi faller, kan hela euron falla med.

Sahlin och Östros förespråkar ett svenskt medlemsskap i euron, men betonar att man vill avvakta den nationella opinionen och repektera folkomröstningsresultatet från 2003.

Finansminister Anders Borg (m) förespråkar även han ett Sverige går med i euron samt klarare och hårdare regler för medlemsstaternas nationella ekonomi.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.