Experter: Unga utan jobb färre än man tror

- 09/07/2010, 10:15 -

Bertil Ericson / SCANPIX

Statistikexperter hävdar att arbetslösheten bland unga svenskar är långt under 30 procent.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige sägs - enligt EU:s statistikorgan Eurostat vara uppemot 30 procent.

Men nu hävdar Claes-Håkan Gustafson, fil dr, verksam vid Statistiska centralbyrån och Berndt Öhman, fil dr, tidigare avdelningschef vid Statistiska centralbyrån, SCB, att den i själva verket är långt lägre och att man misstolkat statististiken.

– Antalet unga arbetslösa är långt under 30 procent i åldersgruppen 15–24 år, skriver Gustafson och Öhman på DN Debatt.

När Statistiska centralbyrån började följa nya regler om hur arbetsmarknadsstatistiken redovisas ökade ungdomsarbetslösheten dramatiskt. Heltidsstuderande som samtidigt söker arbete räknades nämligen plötsligt som arbetslösa.

SCB-experterna menar att många i gruppen i själva verket ser sig som studerande och inte som arbetslösa.

Dessutom beskrivs en person som fått jobb som arbetslös fram till att jobbet tillträtts vilket också dopar statistiken.

– Vi har en oroande hög arbetslöshet och i synnerhet ungdomsarbetslöshet. Men problemen överdrivs av de höga arbetslöshetstalen och framför allt av en misstolkning av statistiken, skriver Gusftafson och Öhman på DN Debatt.