Cancerfonden vill ta krafttag mot fetman: "Inför läskskatt"

- 28/06/2019, 15:45

Fetma kan gå om rökning som den största påverkbara orsaken till cancer. Det befarar Cancerfonden som nu presenterar en rad förslag för att vända utvecklingen – bland annat en särskild skatt på läsk.

Cancerfonden vill försöka vända på utvecklingen med fetma som en allt mer vanlig orsak till cancer – genom en rad åtgärder, skriver Aftonbladet. 

Över 2000 cancerfall varje år går att koppla till fetma eller övervikt. 

Cancerfonden presenterar de nya siffrorna i studien Prevention. Den visar också att 11 000 fler kommer att drabbas av cancerformer relaterade till fetma och övervikt under de närmsta 25 åren – om inte viktökningen i samhället bromsas. 

Satsa på frukt och grönt

För vissa åldersgrupper har andelen överviktiga fördubblats sedan 1980-talet. 

Cancerfonden vill kombinera en läskskatt med subventioner på frukt och grönsaker. 

– Att minska rökningen så mycket som har skett de senaste decennierna i Sverige hade aldrig varit möjligt utan kraftfulla och långsiktiga politiska åtgärder. Vi behöver göra det igen, säger Ulrika Årehed Kågström till Aftonbladet

Cancerfondens förslag

  • Att skatt på sockersötade drycker ska införas.

  • Att lagstiftningen gällande marknadsföring av livsmedel riktad mot barn ska skärpas och anpassas till det nya medielandskapet.

  • Att informationsinsatser för att öka kunskapen hos allmänheten om sambandet mellan cancer och en ohälsosam kost samt fysisk aktivitet ska genomföras.

  • Att minst 60 minuters daglig rörelse ska införas under skoldagen utöver undervisning i idrott och hälsa.

  • Att samhällsplaneringen ska främja en ökad fysisk aktivitet för alla människor genom livet.

Mer nyheter: Här är lagarna som börjar gälla 1 juli 2019

Borde det införas skatt på läsk?