Söndag 19 Sep
Stockholm

Högsta domstolen i USA prövar lag – största hotet mot aborträtten på 50 år

Rätten till fri abort hotas i USA.
Rätten till fri abort hotas i USA. Foto: Unsplash

USA:s Högsta domstol väljer nu att ta upp ett fall från Mississippi, vilket hotar den fria aborträtten och upprör många aktivister runt om i landet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Roe vs. Wade är ett av USA:s mest kända rättsfall som behandlats av Högsta Domstolen genom tiderna. Fallet från 1973 möjliggjorde att den fria aborträtten ingick i den konstitutionellt skyddade lagen om privatliv.

Det var efter Roe vs. Wade som de två välkända motsvarigheterna "pro-choice", alltså de som är för kvinnans fria vilja, och "pro-life", som är för rätten till fostrets liv, uppkom.

Vill inskränka aborträtten

Nu hotas dock den nuvarande lagen, som lyder fri abort fram till vecka 23-24. Detta efter att Högsta domstolen gått med på att se över en lag framställt av Mississippi. Delstaten hävdar nämligen att den fria aborten borde sänkas till vecka 15. Den drivande förklaringen menar de är att ett foster kan överleva från vecka 15, även om motiveringen är vida kontroversiell.

Konservativ majoritet

En sådan lag är egentligen olaglig då den strider mot både Roe vs. Wade och USA:s konstitution.

I vanliga fall skulle Högsta domstolen neka en sådan omprövning av lag, men efter det att landets före detta president Donald Trump hann få in hela tre domare, fick Högsta domstolen en konservativ majoritet – som nu väljer att ompröva lagen. Bara en sådan sak ses av många som en indikation på att rättigheten kommer inskränkas.

Bryter mot grundlagen

Texas har tagit debatten ett steg längre och skrivit på ett förbud som nekar rätt till abort redan efter vecka sex i graviditeten. Det är de facto ett totalt abortförbud eftersom att väldigt många kvinnor inte är medvetna om graviditeten innan sex veckor. En abortprocess kan även den ta lång tid att genomföra.

Guvernören i Texas och statens politiker skrev under förbudet trots att de visste om att det bryter mot den amerikanska grundlagen. Likaså gäller det flera andra delstater runt om i USA. Flera delstater har tidigare inför lagar och hinder, så som hur en abort ska gå till eller att personen som gör aborten tvingas lyssna på fostrets hjärtslag innan själva aborten.

Hela 11 delstater kommer införa totalförbud mot aborter om Högsta domstolen väljer att revidera lagen formad av Roe vs. Wade. Ytterligare nio delstater väntas också se över sina abortlagar. Samtidigt har president Joe Biden gått ut och stöttat ett eventuellt beslut att skriva in aborträtten i federal lag. Det i sin tur skulle stoppa de olika delstaterna från att rucka på abortlagarna.

Aktivister oroliga

Många aktivister som kämpar för rätten till abort menar att det denna gång inte handlar om eventuella hinder eller regler för hur en abort ska gå till – det handlar om huruvida abort ens ska vara lagligt eller inte.

– Varningsklockorna om hot mot reproduktionsrättigheterna klingar högt. Högsta domstolen gick precis med på att se över ett abortförbud som utan tvekan bryter mot nästan 50 år av Högsta domstolens prejudikat, och det är ett testfall för att upphäva Roe vs. Wade, förklarar Nancy Northup, vd för Center for Reproductive Rights i ett uttalande.

Ärendet behandlas från och med oktober. Ett beslut väntas presenteras mot nästa vår och sommar, skriver New York Times.

Kommentera
Kopiera länk
Dela