Stockholm

Forskning: Så påverkas barn i Sverige av pornografi

Så påverkas barn och unga av porr.
Så påverkas barn och unga av porr. Foto: Unsplash

Tidigare i år fick Barnombudsmannen i uppdrag att kartlägga pornografins inverkan på barn och unga i Sverige. Undersökningen visar bland annat att antalet unga som ser på porr är färre än för 15 år sedan.


Läs mer

Arbetet som Barnombudsmannen gjort sedan februari har innefattat intervjuer och diskussionen med över 200 representanter från 93 olika myndigheter, organisationer och verksamheter om barns exponering, konsumerande och påverkan av pornografi. I granskningen deltog även över 40 barn och ungdomar.

Undersökningen visade att i princip alla pojkar och en stor majoritet flickor har exponerats för och konsumerat pornografi minst en gång innan de fyllt 18 år.

Utvecklar den sexuella identiteten

Anledningen till varför ungdomarna konsumerar porr skiljer sig av många anledningar, det kan handla om allt mellan utforskandet eller utvecklandet av den sexuella identiteten.

Enligt undersökningen har många barn som identifierar sig som hbtqi-person använt pornografi för att utforska den sexuella identiteten eller könsidentiteten. Många påpekade även att det handlar om gruppdynamik.

Uppfattningar och inställningar

Enligt undersökningen visar resultaten att pojkar i högre grad har en positiv inställning till pornografin, medan flickor är mer kritiska till innehållet.

Trots att pojkar fortfarande kan vara kritiska ser 95 procent av de deltagande pojkarna porren som en del av ungas vardagsliv. Hos flickorna landar siffran på 79 procent.

92 procent av pojkarna ser pornografi som naturligt, något som 90 procent av flickorna höll med om.

Hur exponeras de?

Forskningen visar att många barn och unga exponeras oavsiktligt. Det kan bland annat handla om att någon kan få en länk skickad till en på internet, eller råka skriva in fel sökord på Google.

Men samma undersökning visar dock att de allra flesta letar upp pornografin själva.

Samtidigt som porrens tillgänglighet ökat frekvent de senaste 20 åren, så är porrtittandet en nedåtgående trend. Innan internets uppkomst var det vanligare att hitta pornografiska bilder i, exempelvis, tidningar. I dag är mobilen det vanligaste verktyget för att söka upp porr.

Barnombudsmannens undersökning visar dock att det, trots att färre personer ser på porr i dag än för 15 år sedan, är gruppen barn mellan 13-16 år som ser på porr frekvent.

Hur ofta?

Den grupp barn och unga som konsumerar mest porr är pojkar. 20 procent av åldersgruppen 13-16 år ser på porr varje eller nästan varje dag. Hos flickor är siffran 2 procent.

Andelen barn i åldersgruppen 13-16 år som frekvent konsumerar porr har ökat frekvent mellan 2012 och 2019.

I studien kommer Barnombudsmannen fram till slutsatsen att det saknas systematiska utvärderingar av de metoder och verktyg som används för att skydda barn mot de negativa effekter som kommer med användandet av pornografi.

/
/

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.