JO: "Ask tar inte bristerna på allvar"

- 21/09/2009, 10:03 -

Anmälningarna mot Kriminalvården fördubblade på tio år.

På tio år har antalet JO-anmälningar mot Kriminalvården fördubblats. Mellan juli 2008 och juni 2009 gjordes 1 066 anmälningar. Att fångarna har listat ut hur systemet fungerar ligger bakom ökningen, menar JO och Kriminalvården.

– Det finns intagna som kan regelsystemet och då syns det i statistiken, säger Cecilia Nordenfelt, en av fyra justitieombudsmän som ansvarar för kriminalvården, till Riksdag & Departement.

Chefs-JO Mats Melin är kritisk till att regeringen och justitieminister Beatrice Ask inte uppmärksammar bristerna i tillsynen av kriminalvården, enligt honom.

– Sorgligt och lite förvånande, säger han.

I takt med ökningen av antalet JO-anmälningar ökar andelen fall där Kriminalvården kritiseras av JO.

– Jag tror inte att Kriminalvården är sämre på att följa reglerna, utan i dag anmäler man saker man inte anmälde förut och många intagna kan regelverket bättre. Vi tycker oss också se att när JO kritiserar något, blir andra mer benägna att anmäla samma sak, säger Eliasbeth Lager, chef för Kriminalvårdens rättsenhet, till Riksdag & Departement.

Lager ser samtidigt allvarligt på ökningarna. Utöver inkörningsproblem vid de nya anstalterna Salberga och Västervik har hon svårt att hitta någon förklaring till siffrorna.

– Jag kan tänka mig att olika JO har olika gräns för när det är värt att ge kritik, säger hon till Riksdag & Departement.

Skrivet av: