Stockholm

Gamla tvingades ligga till sängs

De gamla ligger till sängs nästan hela dygnet. (TT)


Läs mer

Hela personalen på en avdelning inom ett äldreboende i Halmstad ska omplaceras, sedan kommunen upptäckt brister i behandlingen av de äldre.

Bland annat fick de gamla ligga till sängs nästan hela dygnet.

Fyra lex Sarah-anmälningar har gjorts mot personalen på avdelningen. Alla de 18 anställda ska nu omplaceras till andra arbetsplatser.

– Vissa situationer var av engångskaraktär. Men det stora problemet har sitt ursprung i en dålig kultur på arbetsplatsen, säger Maria Sjödahl, boendechef på kommunens hemvårdsförvaltning, till Hallandsposten.

På den aktuella avdelningen bor ett 20-tal personer permanent, i egna rum med egna möbler, men med vård dygnet runt.

Ansvariga chefer hade fått signaler om att vården inte fungerade som den ska. Men vidden av den förnedrande behandlingen blev klarlagd först när avdelningen fick in vikarier från andra arbetsplatser.

De gamla fick i bästa fall vara uppe fyra timmar per dag. Resten av dygnet låg de till sängs, medan den ordinarie personalen tittade på tv. Reglerna om hur patienter ska lyftas följdes inte alltid, de gamla stressades när de var på toaletten, och vissa medicinska ordinationer följdes inte heller.

Nu söker kommunen ny personal till avdelningen. Andra avdelningar på samma äldreboende är inte berörda.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.