Kungsör har bäst äldrevård i landet

- 10/11/2008, 10:22 -

I topp när det gäller äldrevården ligger Kungsör och Smedjebacken. (TT)

Äldre kvinnor får mer läkemedel och har fler fallskador än män. Män läggs å andra sidan oftare in oplanerat på sjukhus. Dessutom använder 14 procent av alla över 80 år tio eller fler läkemedel.

Det är några av slutsatserna i rapporten Vård och omsorg om äldre 2008 där Sverige Kommuner och Landsting (SKL) har jämfört äldrevårdens kvaliteter i landets kommuner.

De kommuner som sammantaget är bäst i undersökningen när alla parametrar räknas är Kungsör, Smedjebacken och Skinnskatteberg. Genomgående har de kommuner som har bra resultat också ofta låga kostnader.

Skrivet av: