Sverige kräver förklaring av Norge

- 21/11/2008, 17:25 -

Regeringen och Saab kräver förklaring för den uteblivna Gripenaffären. (TT)

Sveriges regering och Saab kräver förklaringar från Oslo på hur den norska regeringen så demonstrativt kunde underkänna Gripen.

Det finns en rad frågor som jag gärna vill se besvarade, både om förmågor och om priset, säger försvarsminister Sten Tolgfors via sin pressekreterare.

Och på Saab godtar man inte den norske statsministerns offentliga underkännande av det svenska planets kapacitet, gjort på en presskonferens.

Vi är ju av uppfattningen att vi tillmötesgått alla krav som den norska regeringen har ställt på ett nytt stridsflygplan och vi behöver naturligtvis ha mer information om hur man gjort den här utvärderingen, säger kommunikationsdirektör Cecilia Schön-Jansson.

I Norge tycks uppfattningen att regeringen redan från början bestämt sig för det amerikanska planet från Lockheed vara rätt spridd. Det framgår bland annat av tidningarnas ledarkommentarer.

I dessa var man överlag nöjda med beslutet, även om regeringen kritiseras för att inte öppet redovisa de politiska motiven och att spelet kring de två planen inte kunnat dölja att det trots allt var klart från början att Norge skulle välja F-35.

Man påminner också om att Eurofighterprojektet drog sig ur kampen på ett tidigt stadium med motiveringen att resultatet var uppgjort på förhand.

Därtill kommer norsk expertkritik, som menar att den tekniska jämförelsen haltat och att kostnadsberäkningarna innehåller alltför många frågetecken.

Samtidigt mötte på fredagen näringsminister Maud Olofsson Brasiliens president Lula i Sao Paulo för att diskutera bland annat en eventuell Gripenförsäljning.

Vi kom överens om att Brasiliens försvarsminister besöker Sverige, där vi vill beskriva hur vi vill ha ett fortsatt tekniskt samarbete och teknologiöverföring.

Skrivet av: